Nauwelijks personeelstekort door gecombineerde mbo-opleidingen

op .

De gecombineerde mbo-opleidingen Zorg & Welzijn hebben veel nieuwe leerlingen weten te trekken. Gevolg hiervan is dat er nauwelijks personeelstekorten zijn in de sector. Deze ontwikkeling is opvallend, aangezien het aantal leerlingen in de traditionele opleidingen in de Verpleging & Verzorging en in het Sociaal Agogisch Werk stabiel zijn gebleven.

Nauwelijks personeelstekort door gecombineerde mbo-opleidingen
De gecombineerde mbo-opleidingen Zorg & Welzijn hebben veel nieuwe leerlingen weten te trekken. Gevolg hiervan is dat er nauwelijks personeelstekorten zijn in de sector. Deze ontwikkeling is opvallend, aangezien het aantal leerlingen in de traditionele opleidingen in de Verpleging & Verzorging en in het Sociaal Agogisch Werk stabiel zijn gebleven.
Doordat bijna alle ROC’s de opleidingen in de Maatschappelijke Zorg - waarin zorg- en welzijnscompetenties worden gecombineerd - nu aanbieden, steeg het totaal aantal leerlingen het afgelopen jaar. In het schooljaar 2009-2010 was er sprake van een leerlingenaantal van boven de 10.000, in het schooljaar 2010-2011 steeg dit aantal tot boven de 14.000. Mede door doorstroom nemen bijna 4.000 leerlingen nu deel aan een opleiding op niveau 4.Hiermee hebben de opleidingen in de Maatschappelijke Zorg een vaste positie verworven tussen de Sociaal Agogische opleidingen enerzijds en de Verpleging & Verzorging anderzijds. Zowel voor leerlingen van het vmbo Zorg & Welzijn als van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn op niveau 2 is er nu een duidelijke keuzemogelijkheid: of richting Zorg, of richting Welzijn dan wel de combinatie van beide.Vraag van de arbeidsmarkt

Door de gecombineerde opleidingen kan ook kwalitatief beter voldaan worden aan de vraag van de arbeidsmarkt. De opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg op niveau 4 is een directe vertaling van het competentieprofiel C dat door sociale partners gehandicaptenzorg is vastgesteld. De opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) op niveau 3 sluit aan op competentieprofiel B (Begeleider) en Helpende Z&W op competentieprofiel A (Assistent Begeleider).De opleiding Helpende Z&W richt zich op assisterende functies en vervolgopleidingen in de hele Zorg & Welzijn. Leerlingen MMZ 3 stromen zowel door naar niveau 4 als naar functies in kleinschalige en beschermde woonvormen in ouderenzorg, GGZ, maatschappelijke opvang en gehandicaptenzorg.Arbeidsmarktcommunicatie

Om nieuw talent voor de sector te vinden, heeft de VGN de website www.jijendegehandicaptenzorg.nl in het leven geroepen. Deze website, die sinds december 2011 een nieuwe vormgeving en logo heeft, richt zich vooral op jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Nieuwsgierig? Ga naar www.jijendehandicaptenzorg.nl.
Bron: VGN