Nationale Meldweek Patiëntveiligheid Eerste Lijn

op .

Deze week is voor de tweede keer Nationale Meldweek Patiëntveiligheid in Nederland gestart.

De Meldweek heeft als doel dat professionals in de eerstelijnszorg bewuster omgaan met aspecten van patiëntveiligheid en dat ze leren van incidenten.

Nationale Meldweek Patiëntveiligheid Eerste Lijn
Deze week is voor de tweede keer Nationale Meldweek Patiëntveiligheid in Nederland gestart.

De Meldweek heeft als doel dat professionals in de eerstelijnszorg bewuster omgaan met aspecten van patiëntveiligheid en dat ze leren van incidenten.
Hulpverleners zoals huisartsen, verpleegkundigen, diëtisten, ergotherapeuten, tandartsen en fysiotherapeuten en organisaties zoals huisartsenposten, trombosediensten en ambulancediensten willen zo veel mogelijk vermijdbare schade voorkomen. Toch gaat het in de praktijk wel eens (bijna) mis. Het melden van voorvallen is belangrijk om te zien waar verbetering mogelijk is. Daarom organiseren 16 eerstelijns beroepsorganisaties, verenigd via NEO en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 t/m 20 november 2011 de Nationale Meldweek Patiëntveiligheid.
De Meldweek is voor zorgprofessionals een goede gelegenheid om eens extra kritisch te kijken naar wat er gedurende die week is misgegaan of had kunnen misgaan. Het melden van (mogelijke) incidenten heeft als voordeel dat een zelfde (mogelijk) incident voorkomen kan worden bij andere praktijken. Nu wordt het vaak niet onderling gedeeld.

Speciaal voor de meldweek is een meldformulier ontwikkeld om gemakkelijk, anoniem en snel via internet incidenten te kunnen melden. Alle medewerkers uit een praktijk kunnen melden. Het meldformulier en extra informatie, inclusief voorbeelden van incidenten, zijn te vinden via www.meldweek2011.nl
Bron: ministerie