Middelen voor terugdringen dwangmaatregelen

op .

Het ministerie van VWS stelt in 2012 ruim 5,4 miljoen euro beschikbaar voor kwaliteitsverbetering op het gebied van dwang en drang. Instellingen moeten structureel aan de slag met best practices en de verworven kennis over de effectieve alternatieven voor het terugdringen van dwangmaatregelen in de ggz.

Middelen voor terugdringen dwangmaatregelen
Het ministerie van VWS stelt in 2012 ruim 5,4 miljoen euro beschikbaar voor kwaliteitsverbetering op het gebied van dwang en drang. Instellingen moeten structureel aan de slag met best practices en de verworven kennis over de effectieve alternatieven voor het terugdringen van dwangmaatregelen in de ggz. In de bijbehorende beleidsregel BR/CU-5058 van de NZa staan de voorwaarden en de doelstellingen van het subsidiegeld. GGZ Nederland is verantwoordelijk voor de verdeling van de middelen. Van 14 november 2011 tot 16 januari 2012 kunnen instellingen projectvoorstellen indienen.


Stuurgroep

De voorwaarden voor subsidie en de administratieve verplichtingen zijn opgesteld door de landelijke Stuurgroep Dwang en Drang. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg, Zorgverzekeraars Nederland, Inspectie voor de Gezondheidszorg, GGZ Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (inclusief de NVGD), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Vereniging voor Paaz Managers.
Aanvragen

Op de site veiligezorgiederszorg.nl onder speerpunt Dwang en Drang treft u de informatie aan over de procedure en de handleiding voor het aanvragen van een (vervolg)subsidie voor projecten in 2012. Ook vindt u hier de beleidsregel CU 5058 en de voorwaarden voor toekenning en administratieve verplichtingen.
Bron: GGZ Nederland