Onderhandelingen Cao Jeugdzorg mislukt

op .

Vandaag hebben de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, opnieuw met werkgevers Jeugdzorg Nederland geprobeerd om te komen tot een nieuwe Cao Jeugdzorg. Het overleg is op niets uitgelopen.

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg misluktVandaag hebben de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, opnieuw met werkgevers Jeugdzorg Nederland geprobeerd om te komen tot een nieuwe Cao Jeugdzorg. Het overleg is op niets uitgelopen.Belangrijkste struikelblok is de wachtgeldregeling. Jeugdzorg Nederland wil deze zó aanpassen, dat dit tot verslechteringen voor de werknemers zal leiden.Meer informatie

Wij zullen volgende week meer inhoudelijke informatie naar buiten brengen over de stand van zaken bij het overleg Cao Jeugdzorg. Een nieuwe onderhandelingsdatum is nog niet gepland.