FBZ voert verkennend overleg Cao Nederlandse Universiteiten

op .

FBZ voert verkennend overleg Cao Nederlandse UniversiteitenOp 24 oktober hebben AC-FBZ en de collega-werknemersorganisaties met werkgeversorganisatie VSNU de mogelijkheden verkend om te komen tot een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten. De werknemersorganisaties hebben gezamenlijk een inzet geformuleerd.De Cao Nederlandse Universiteiten is per 1 januari 2011 afgelopen, maar is door VSNU eenzijdig verlengd tot 1 januari 2012. VSNU zei dit te kunnen doen op grond van cao-bepalingen. De werknemersorganisaties zijn het hier niet mee eens. We hebben dan ook een inzet opgesteld voor een nieuwe cao, waarin we afspraken willen maken over een salarisverhoging, doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd en het behoud van werk en inkomenszekerheid.Onderhandelingen van start

Tijdens het overleg op 24 oktober hebben we drie onderhandelingsdata afgesproken: 11 november, 21 november en 5 december. Aangezien de overheid bezuinigt op onderwijs en de nullijn hanteert voor de overheidssectoren waardoor ook VSNU geen extra geld krijgt, verwacht AC-FBZ een moeizaam onderhandelingstraject.