'Zorgbehoefte verzorgings- en verpleeghuis groeit'

op .

Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben een steeds grotere zorgbehoefte. Ook neemt de ernst van de lichamelijke beperkingen toe. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

'Zorgbehoefte verzorgings- en verpleeghuis groeit'Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben een steeds grotere zorgbehoefte. Ook neemt de ernst van de lichamelijke beperkingen toe. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Hoewel het aantal bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen daalde van 175 duizend in 2000 naar 100 duizend in 2008, steeg de zorgbehoefte. Het aandeel bewoners met een ernstige lichamelijke beperking steeg namelijk van 42 naar 48 procent. Dat schrijft het SCP in de publicatie Zorg in de laatste jaren van dr. Mirjam de Klerk. De Klerk vergeleek de kenmerken van bewoners van verzorings- en verpleeghuizen in 2000, 2004 en 2008. Daarbij baseerde zij zich op de antwoorden van bewoners zelf of hun naaste familieleden. Het SCP voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam eerder dit jaar al met een zelfde bericht.
Persoonlijke verzorging

Bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen kampen steeds vaker met een chronische ziekte. In 2000 gold dit nog voor 82 procent van de bewoners, in 2008 voor 86 procent. Door de toename van de lichamelijke beperkingen krijgen bewoners vaker hulp bij persoonlijke verzorging. In 2008 kreeg 28 procent van de bewoners hulp bij toiletbezoek en 65 procent bij eten en drinken, aankleden en douchen. Acht jaar eerder was dat nog 56 procent. Eerder dit jaar pleitten patiëntenorganisaties er nog voor dat bewoners van verpleeghuizen meer zeggenschap moeten krijgen over de eigen verzorging.
Dementie

Exacte cijfers over het aantal bewoners met dementie kon het SCP niet achterhalen. Binnen de verpleeghuissector is het aandeel bewoners in een psychogeriatrisch verpleeghuis gestegen van 54 procent in 2000 tot 58 procent in 2008.
Weduwen

Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen gaan daar ook steeds vaker in hun eentje wonen. In 2000 was nog een kwart van de bewoners daar met zijn of haar partner komen wonen. In 2008 was dat nog ongeveer 16 procent – bij onveranderd indicatiebeleid. De overgrote meerderheid van de bewoners woont alleen. In 2000 was het aandeel bewoners met partner 13 procent, in 2008 was het nog maar 7 procent.
Positieve beoordeling

Over het algemeen beoordelen de bewoners de zorg die zij krijgen positief. Wel vindt 44 procent dat het personeel weinig tijd heeft voor levensvragen en stelt 41 procent van de bewoners dat de zorg gehaast gebeurt.
Bron: Skipr