GGZ Nederland hervat gesprek met minister van VWS

op .

GGZ Nederland is bereid het overleg met de minister over een lange termijn agenda en meerjarenafspraken voor de ggz weer te hervatten.GGZ Nederland hervat gesprek met minister van VWS
GGZ Nederland is bereid het overleg met de minister over een lange termijn agenda en meerjarenafspraken voor de ggz weer te hervatten.Het overleg met de minister was opgeschort, omdat minister Schippers in juni aankondigde 593 miljoen euro op de ggz te willen bezuinigen. Om het gesprek weer te hervatten, moest aan een paar voorwaarden worden voldaan. Daarmee is VWS akkoord gegaan.
Ggz-instellingen en zorgverzekeraars krijgen de vrijheid om de budgetkorting van 220 miljoen euro naar eigen inzicht in te vullen. VWS houdt niet langer vast aan verlaging van de tarieven als de enige manier om de bezuinigingen te realiseren. Instellingen mogen in overleg met verzekeraars ook minder patiënten behandelen. De Nederlandse Zorgautoriteit moet de beleidsregels hiervoor nog uitwerken.
Een andere belangrijke voorwaarde is de inning van de eigen bijdragen. Ggz-instellingen weigeren deze bijdrage te innen, omdat ze principieel tegen zijn. De zorgverzekeraars zijn bezig met voorbereidingen om deze bijdrage te gaan innen.

Verder krijgen enkele gespecialiseerde ggz-instellingen een uitzondering voor het aftoppen van de dbc’s voor 18.000 minuten of meer. Schippers heeft een hardheidsclausule toegezegd. Hoe die eruit zal zien, is nog niet duidelijk.

Inzet van de komende gesprekken zal een bestuursakkoord voor 2013 zijn. Daarbij zullen partijen praten over de invoering van prestatiebekostiging, het terugdringen van het aantal intramurale bedden, het meer aanbieden van ggz aan huis en het inzetten op e-health. Verder hecht GGZ Nederland aan een gelijk speelveld voor gebudgetteerde ggz-instellingen en nieuwe toetreders.
Bron: GGZ Nederland