Servicedocument mbo-verpleegkundige ontwikkeld

op .

Kenniscentrum Calibris heeft samen met de NVZ een servicedocument mbo-verpleegkundige in het ziekenhuis ontwikkeld. Hierin staat de vakkennis die mbo-verpleegkundigen als beginnende beroepsbeoefenaars  nodig hebben voor een goede uitvoering van hun werkzaamheden.

Kenniscentrum Calibris heeft samen met de NVZ een servicedocument mbo-verpleegkundige in het ziekenhuis ontwikkeld. Hierin staat de vakkennis die mbo-verpleegkundigen als beginnende beroepsbeoefenaars  nodig hebben voor een goede uitvoering van hun werkzaamheden.

De inhoud van het servicedocument heeft een adviserend en ondersteunend karakter voor het onderwijs en de beroepspraktijkvorming. De reden voor de ontwikkeling ervan is dat beginnende beroepsbeoefenaars de vakkennis scherper en uitgebreider geformuleerd willen zien.

 

Deel C

Het servicedocument is gekoppeld aan deel C van het kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige versie 2011-2012. De ontwikkelde vakkennis heeft betrekking op zowel het algemeen deel als op de brancheverbijzondering ziekenhuis.Bron: NVZ