Minder breed zorgpalet beter voor patiënt'

op .

Het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam staat op plaats 1 van de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad. “Zorgvuldig je medewerkers betrekken in het verbeterproces,” is het advies van Henk Gerla, voorzitter van de raad van bestuur. Het bestuur wil verdere kwaliteitsverbetering met de “discussie over verdeling van specialistische zorg tussen ziekenhuizen.”

Het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam staat op plaats 1 van de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad. “Zorgvuldig je medewerkers betrekken in het verbeterproces,” is het advies van Henk Gerla, voorzitter van de raad van bestuur. Het bestuur wil verdere kwaliteitsverbetering met de “discussie over verdeling van specialistische zorg tussen ziekenhuizen.”“Goede kwaliteit in een gastvrije omgeving.” Met die visie is in het Sint Franciscus Gasthuis afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren en meer in te spelen op de behoeften van de patiënten. Het volgende speerpunt in het verbeterbeleid is volgens bestuursvoorzitter Henk Gerla: De discussie over het high risk volume. “Wij willen met partners in de regio afspraken maken over verdeling van risicovolle ingrepen. Gaan we ons specialiseren in bepaald zorgaanbod, dan stoppen we met aanbod van het brede zorgpalet. De patiënt krijgt vakkundigere zorg.”Betrokken

Het Sint Franciscus Gasthuis staat op nummer 1 van de ranglijst van het Algemeen Dagblad van de beste ziekenhuizen. De ranglijst is gebaseerd op indicatoren die de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook hanteert om kwaliteit te meten en op patiëntbeleving. Belangrijk in de verbetering van de zorg is volgens Gerla dat medewerkers op de werkvloer direct betrokken worden in de doelen die men stelt en die worden uitgevoerd. “Mensen willen best veranderen, maar willen niet veranderd worden.”Samenwerking

Een van de doelen in de afgelopen jaren was verbetering van de samenwerking tussen afdelingen. Gevolg daarvan is dat onderzoeken en gesprekken zoveel mogelijk op één dag kunnen plaatsvinden. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te komen. Niet alleen binnen het ziekenhuis wordt nauw samengewerkt, maar ook met andere zorgverleners zoals huisartsen en verloskundigen. Daarnaast wordt hard gewerkt om de patiëntgegevens te digitaliseren. Hierdoor hebben medisch specialisten en verpleegkundigen altijd en overal belangrijke informatie tot hun beschikking, waardoor kwaliteit en veiligheid van zorg verbeteren.Bron: Zorgvisie