Ziekenhuiszorg en Markttoezicht: wat mag wel, wat mag niet

op .

De brochure ‘Ziekenhuiszorg en Markttoezicht’ is uit. De NVZ heeft deze in samenwerking met Stichting Compliance Gezondheidszorg en Loyens & Loeff onlangs gepresenteerd.

Ziekenhuiszorg en Markttoezicht: wat mag wel, wat mag niet
De brochure ‘Ziekenhuiszorg en Markttoezicht’ is uit. De NVZ heeft deze in samenwerking met Stichting Compliance Gezondheidszorg en Loyens & Loeff onlangs gepresenteerd.

 

De brochure is tot stand gekomen naar aanleiding van het symposium Ziekenhuiszorg en Markttoezicht op 28 januari 2011, georganiseerd door de Nederlandse Mededingsautoriteit, de Nederlandse Zorgautoriteit en de NVZ.  Hier werd toegelicht hoe de spelregels werken rond samenwerking, fusie, concentratie, machtsposities en specialisatie in de ziekenhuiszorg.

 

Vragen

Tijdens het symposium bleek dat er in de markt nog vele vragen leven. Om meer helderheid te geven is de brochure ‘Ziekenhuiszorg en Markttoezicht’ opgesteld. De brochure is bedoeld als praktisch hulpmiddel om te bepalen wat mogelijk is wanneer het gaat om marktwerking, samenwerken en concurreren.

 

Praktijkvoorbeelden

De brochure schetst een theoretisch kader van de wetgeving over het markttoezicht en gaat in op concrete praktijkvoorbeelden. Daarbij komen het kartelverbod, misbruik van aanmerkelijke marktmacht en misbruik van economische machtspositie aan de orde. Bijvoorbeeld bij specialisatie van ziekenhuizen op het gebied van urologie en neurologie, informatie-uitwisseling, de vorming van een netwerk, onderlinge afstemming van zorg en de oprichting van een gezamenlijk zelfstandig behandelcentrum.

 

De vele voorbeelden geven de lezer niet alleen praktisch inzicht in feitelijke vormen van samenwerking bij ziekenhuizen. De brochure geeft de besturen van de instellingen ook mogelijke oplossingsrichtingen om zelf te kunnen bepalen wat wel en wat niet is toegestaan.


Klik hier voor de brochure.Bron: NVZ