Nieuw project: HBO-V stageplaatsen in de VVT

op .

Het opleiden van HBO-V(GG) studenten in de ouderenzorg kent een aantal specifieke problemen. Een van de problemen is de beschikbaarheid van voldoende, voor HBO-V studenten uitdagende en kwalitatief verantwoorde stageplaatsen in de branche van de Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Nieuw project: HBO-V stageplaatsen in de VVT
Het opleiden van HBO-V(GG) studenten in de ouderenzorg kent een aantal specifieke problemen. Een van de problemen is de beschikbaarheid van voldoende, voor HBO-V studenten uitdagende en kwalitatief verantwoorde stageplaatsen in de branche van de Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).
De doelstelling van dit project, dat Bureau G&D in opdracht van A+O VVT uitvoert, is om vanuit de zorginstellingen volwaardige en duurzame stageplaatsen te bieden aan HBO-V studenten in de branche VVT. Zo kan gewerkt worden aan meer belangstelling en een beter imago van de ouderenzorg en dus meer instroom van HBO-V(GG)-ers in de toekomst.

Het resultaat is een op de branche toegesneden digitaal document met de succesfactoren voor het opleiden van HBO-V(GG) studenten in de VVT. Hoe ziet een praktijkleerplaats eruit en welke stappen worden ondernomen om te komen tot  succesvolle stageplaatsen in de zorginstelling? Dat is de vraag waarop ingegaan wordt.
Via drie regionale workshops wordt de inhoudelijke informatie overgedragen aan zorginstellingen in afstemming met de hogescholen.

Dit project loopt tot en met juli 2012.
Bron: A+OVVT