Kabinet zet mes in tegemoetkoming chronisch zieken

op .

Het kabinet wil het budget voor de financiële tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten halveren. Dat meldt het AD.Kabinet zet mes in tegemoetkoming chronisch ziekenHet kabinet wil het budget voor de financiële tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten halveren. Dat meldt het AD.

De ingreep in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) maakt onderdeel van de plannen voor Prinsjesdag. Ingewijden hebben tegenover het AD de bezuiniging op de Wtcg bevestigd. De regeling kent afhankelijk van de leeftijd tegemoetkomingen tussen 153 en 510 euro. Sinds vorig jaar krijgen ongeveer twee miljoen mensen eens per jaar zo'n tegemoetkoming in de zorgkosten.
Inkomenskloof

De CG-Raad toont zich in een reactie “zeer verontrust” over de plannen van het kabinet. “Als het waar is, betekent dit opnieuw veel koopkrachtverlies voor chronisch zieken en gehandicapten”, aldus de CG-Raad. “Dit is onacceptabel, want chronisch zieken en gehandicapten zijn al enkele jaren de groep die het hardst in koopkracht achteruit gaat. Recent zijn de fiscale aftrekmogelijkheden voor zorgkosten sterk beperkt. Snijden in de Wtcg maakt de inkomenskloof met gezonde Nederlanders nog groter.”
Half opdoeken

De CG-Raad zou het vreemd vinden als de Tweede Kamer een eventuele  ingreep zou accepteren. De vergoeding werd door het vorige kabinet ingevoerd als vervanging voor de fiscale regeling voor buitengewone zorguitgaven. Het nu al weer half opdoeken van de Wtcg past volgens de CG-Raad niet bij de Kamerbrede wens om de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten te ontzien.
Botte bezuiniging

De CG-Raad zegt bij het ministerie van VWS om opheldering te hebben gevraagd over de kwestie. Het Ministerie wilde volgens de CG-Raad slechts loslaten dat een eventuele ingreep niet voor 2013 ingaat. De CG-Raad zegt zich te scharen achter een verbetering van de huidige regeling, maar keert zich tegen “een botte bezuiniging”.
Bron: Skipr