Vijf instellingen ontvangen Planetree-label

op .

Vijf Nederlandse zorginstellingen hebben deze week het internationale Planetree label voor mensgerichte zorg ontvangen. De instellingen die het label hebben gekregen zijn Huize Loôn in Overloon en Op ’t Hoogveld in Sint Antonis (beiden onderdeel van Zorgcentra Pantein) en De Vijverhof in Nieuwpoort, Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam en De Wieken in Papendrecht (alledrie onderdeel van Rivas Zorggroep).

Vijf instellingen ontvangen Planetree-label
Vijf Nederlandse zorginstellingen hebben deze week het internationale Planetree label voor mensgerichte zorg ontvangen. De instellingen die het label hebben gekregen zijn Huize Loôn in Overloon en Op ’t Hoogveld in Sint Antonis (beiden onderdeel van Zorgcentra Pantein) en De Vijverhof in Nieuwpoort, Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam en De Wieken in Papendrecht (alledrie onderdeel van Rivas Zorggroep).
Planetree

“De bedoeling van Planetree is dat onze ouders, kinderen, dierbaren en wijzelf zorg krijgen zoals we die ook graag zelf willen”, zegt Marita Bossers-Nabben, directeur van Stichting Planetree Nederland. “Hierbij gaat het niet alleen om minimale, wettelijk verplichte zorg maar om excellente, integrale zorg voor cliënt en medewerker”.  

Groei

De groep instellingen die samenwerkt met Planetree groeit in alle sectoren van de zorg (ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ) en bestaat in Nederland inmiddels uit 19 organisaties (met vele kleinere instellingen die daaronder vallen) en internationaal uit meer dan 200 instellingen. Het internationale netwerk bestaat uit kleine en grote zorginstellingen, variërend van (grote academische) ziekenhuizen, revalidatiecentra, thuiszorg, gezondheidscentra, zorgcentra, ggz instellingen en gehandicaptenzorg in Nederland, VS, Canada, Brazilië en Japan.

Beoordeling

Planetree kijkt naar de kwaliteit van aangeboden zorg (zoals die officieel wordt gemeten en zoals die wordt beleefd door de cliënten en hun dierbaren), naar de inbedding in de organisatie en naar bovengemiddelde prestaties ten opzichte van collega instellingen. De criteria voor het Planetree-label zijn grotendeels gebaseerd op directe terugkoppeling van patiënten/bewoners op de zorg die zij hebben ervaren, maar ook directe terugkoppeling van medewerkers die de zorg aan hen geven.
Criteria

Criteria waaraan instellingen moeten voldoen, zijn onder meer: zowel een uitstekende zorgervaring op het gebied van menselijke bejegening, als toegang tot informatie, privacy, regie, betrokkenheid van familie, gastvrijheid, een prettige gebouwde omgeving en aanvullende zorg. Daarnaast richten de criteria zich op de ondersteuning van medewerkers door de organisatie, hoe cliënten/bewoners en hun familie een stem hebben in de manier waarop zorg wordt geleverd en of de zorginstelling voldoet aan nationale prestatienormen voor kwaliteit die de landelijke gemiddelde patiënt -en medewerkerstevredenheid overtreffen.
Bron: Skipr