Cao-overleg gezondheidscentra opgeschort

op .

De financiële gevolgen van de plannen van minister Schippers voor de gezondheidscentra zijn dermate onzeker dat de vakbonden besloten hebben het cao-overleg op te schorten.

Cao-overleg gezondheidscentra opgeschort
De financiële gevolgen van de plannen van minister Schippers voor de gezondheidscentra zijn dermate onzeker dat de vakbonden besloten hebben het cao-overleg op te schorten.

Miinister Schippers is van plan om per 2012 een korting van 132 miljoen euro op de huisartsenzorg en een korting van 10 miljoen euro op de verloskundige zorg door te voeren.

Daarnaast zullen de pakketmaatregelen op de GGZ , de fysiotherapie en de gewijzigde bekostiging van de farmacie, de omzet van de gezondheidscentra negatief beïnvloeden.

Na de besluitvorming in de Tweede Kamer hervatten Partijen, waaronder de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) het cao-overleg. De tussenliggende periode wordt gebruikt voor een verkenning op de modernisering van de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG).