Vangnetten geven patiëntveiligheid impuls

op .

De invoering van verplichte preventiemaatregelen heeft een positieve invloed op de veiligheid in ziekenhuizen. Dat constateert de medische aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk. Na de invoering van zogeheten vangnetten is het aantal schadeclaims op de OK en spoedeisende hulp met een derde gedaald.

Vangnetten geven patiëntveiligheid impulsDe invoering van verplichte preventiemaatregelen heeft een positieve invloed op de veiligheid in ziekenhuizen. Dat constateert de medische aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk. Na de invoering van zogeheten vangnetten is het aantal schadeclaims op de OK en spoedeisende hulp met een derde gedaald.
Vermijdbaar

Onder het motto 'Op elke plek een check!’ is MediRisk in 2007 begonnen met de invoering van verplichte OK-vangnetten met als doel de bewustwording en risicobeheersing op operatieafdelingen te verbeteren en de schadelast te verminderen.  Van oudsher komt circa  een derde van de claims die MediRisk ontvangt op het conto van de operatieafdeling.  Gezien de aard van de werkzaamheden is dit volgens MediRisk niet vreemd, maar claimanalyse leert dat een aanzienlijk aantal schades vermijdbaar is.
Daling

Sinds vorig jaar hanteren alle 63 bij MediRisk aangesloten ziekenhuizen de verplichte preventiemaatregelen. Deze hebben betrekking op medicatie, positionering, achtergebleven materialen, verwisselingen, apparatuur en materiaal. Als gevolg hiervan is het aantal schadeclaims op de OK in 2010 met 28 procent gedaald. Vergelijkbare maatregelen op de spoedeisende hulp hebben zelfs geleid tot een daling van 33 procent.
Veiligheid

Volgens directeur Marjoleine van der Zwan van MediRisk vertellen de cijfers meer dan een verzekeringstechnisch verhaal. “Wij beschouwen dit als een duidelijk signaal dat de patiëntenzorg veiliger is geworden”, aldus Van der Zwan. “In gesprekken met de ziekenhuizen krijgen wij meerdere signalen van het versterkte veiligheidsbewustzijn in de ziekenhuizen. Zo hebben de meeste MediRisk ziekenhuizen een interne auditsystematiek waarmee ze hun eigen handelen en processen toetsen. MediRisk krijgt ook veel aanvragen voor informatie en presentaties om het bewustzijn voor schadepreventie binnen de organisatie nog meer te versterken.”
Prikkels

Door de vangnetten als voorwaarde te verbinden voor deelname aan MediRisk, zijn deze de vrijblijvendheid voorbij. Volgens Van der Zwan zijn dergelijke voorwaarden een legitiem middel om navolging te stimuleren.“Eventuele financiële consequenties die zijn verbonden aan het niet toepassen van de protocollen ziet MediRisk met haar leden als prikkel om borging en correcte naleving van de protocollen te realiseren”, aldus Van der Zwan. Daarnaast wijst Van der Zwan er op dat er ook andere partijen zijn, zoals de IGZ, NIAZ en VMS, die bijdragen aan een groter veiligheidsbewustzijn.