Succesvolle ziekenhuizen maken actief strategische keuzes

op .

Succesvolle ziekenhuizen zijn proactief bezig met strategische keuzes. Zij wachten niet op een acute noodzaak maar anticiperen op externe omstandigheden en zijn op tijd met het nemen van maatregelen. Dit is één van de belangrijkste conclusies uit de publicatie 'Second opinion: Ziekenhuisstrategieën tegen het licht'.

Succesvolle ziekenhuizen maken actief strategische keuzes
Succesvolle ziekenhuizen zijn proactief bezig met strategische keuzes. Zij wachten niet op een acute noodzaak maar anticiperen op externe omstandigheden en zijn op tijd met het nemen van maatregelen. Dit is één van de belangrijkste conclusies uit de publicatie 'Second opinion: Ziekenhuisstrategieën tegen het licht'.

Het boek komt voort uit onderzoek dat Berenschot uitvoerde naar strategische keuzes van ziekenhuizen. De afgelopen maanden spraken medewerkers van het onderzoeksbureau daarom met twintig ziekenhuisbestuurders. Uit hun onderzoek blijkt dat sturen op kosten, keuze in portfolio, samenwerking, (nieuw)bouw, marketing en Operational Excellence de belangrijkste zes strategische thema’s zijn binnen ziekenhuizen.
Worstelen

Volgens de onderzoekers worstelen de ziekenhuizen met strategische keuzes. Ze vinden het moeilijk om aan te geven welke onderwerpen thuis horen op hun strategische agenda. Ziekenhuizen gebruiken vaak de regulering van de overheid als leidraad bij het maken van keuzes. Dat draagt volgens de onderzoekers het risico van korte termijnafwegingen in zich. Ziekenhuizen kunnen daar alleen boven uitstijgen door een eigen koers te varen.
UMC´s marktpartij

Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat umc’s vooral inzetten op specialisatie. Deze instellingen gedragen zich steeds vaker als marktpartij, waarbij ze streven naar verbetering van hun financiële positie. Het sturen op kosten is voor hen een belangrijk vraagstuk. Topklinische ziekenhuizen zijn vooral bezig met het ontwikkelen van hun merk, terwijl algemene ziekenhuizen kiezen voor basiszorg met focus op een efficiënte productie. Sturen op de kosten staat voor hen ook hoog op de agenda.
Bron: Skipr