Boze reacties op PGB-plannen

op .

De mogelijke kabinetsplannen om hard te gaan snijden in het persoonsgebonden budget (PGB) hebben tot felle en kritische reacties geleid. Zo willen de PvdA en de SP in de Tweede kamer een spoeddebat. Ook belangenverenigingen reageerden verbolgen.

Boze reacties op PGB-plannenDe mogelijke kabinetsplannen om hard te gaan snijden in het persoonsgebonden budget (PGB) hebben tot felle en kritische reacties geleid. Zo willen de PvdA en de SP in de Tweede kamer een spoeddebat. Ook belangenverenigingen reageerden verbolgen.
Terug bij af

“Als de geruchten kloppen, dan is dit een regelrechte ramp voor mensen die hun hele leven afhankelijk zijn van verpleging en verzorging. Zij zullen terug moeten naar de situatie dat er wekelijks acht à tien verschillende mensen van de thuiszorg komen helpen met hun persoonlijke verzorging”, zegt Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA). Als het aan de SP ligt, vindt het debat nog voor de ministerraad van woensdag plaats.
Verbijstering

Ook GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman is verbijsterd over de plannen. “Een heel domme bezuiniging”, meent ze. De maatregel komt volgens haar “rechtstreeks op het bordje van chronisch zieken. 40 procent van de mensen doet nu een beroep op een pgb omdat dit de enige manier is om zorg te kunnen krijgen. Daar zou het kabinet aan moeten werken in plaats van tevreden pgb-houders hun pgb af te pakken!" Ook de SP zal er alles aan doen om het kabinet “terug te fluiten”, aldus Kamerlid Renske Leijten.
Belangenverenigingen

Niet alleen de politiek, maar ook belangenverenigingen hebben verbolgen gereageerd op het nieuws. “40 procent van de mensen met een PGB heeft geen andere keuze. De zorg die zij nodig hebben, wordt niet geleverd door instellingen. Als deze bezuinigingen doorgaan, worden veel van hen compleet aan hun lot overgelaten”, aldus een woordvoerster van de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo.
Eigen regie

Directeur Wilna Wind van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zei maandag dat deze ingreep heel veel mensen in enorme problemen brengt. “Dat mag niet gebeuren. Deze maatregel staat haaks op het beleid dat mensen meer eigen regie moeten krijgen.”
PGB wordt gesloopt

Ook directeur Ad Poppelaars van de belangenorganisatie van chronisch zieken en gehandicapten, de CG-Raad, heeft geen goed woord over voor de plannen. “Als dit doorgaat, wordt het PGB nagenoeg gesloopt. Een groot deel van de mensen die een PGB hebben en daardoor thuis kunnen blijven wonen, zal naar instellingen moeten. Dat kost veel meer. Dit is dus helemaal geen bezuiniging; het wordt er alleen maar duurder door.”
Opties

In één van de opties die tijdens de ministerraad komende woensdag op tafel liggen, houdt slechts 10 procent van de 130.000 mensen het zorgbudget over. Haagse ingewijden bevestigden maandag berichtgeving daarover in De Telegraaf.

De mogelijke maatregel kan een besparing van tegen de 1 miljard euro opleveren, op het huidige budget van 2,7 miljard euro.
Populariteit PGB

De populariteit van het persoonsgebonden budget is de afgelopen jaren fors toegenomen. In 2003 waren er nog ongeveer 50.000 budgethouders; inmiddels zijn het er rond de 130.000.

Het PGB geeft mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking de mogelijkheid om zelf te bepalen door wie en wanneer zij geholpen worden. Zij kunnen daarvoor zelf mensen aannemen.
Bron: ANP