Geen eigen bijdrage voor wc-papier bejaarden

op .

Verzorgingshuizen mogen hun bewoners geen extra bijdragen meer laten betalen voor bijvoorbeeld een extra kopje thee, fruit, toiletpapier of onderleggers in bed. De koepelorganisatie van zorgverzekeraars, ZN, heeft daarover afspraken gemaakt met de verzorgings- en verpleeghuizen, zo heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.

Geen eigen bijdrage voor wc-papier bejaardenVerzorgingshuizen mogen hun bewoners geen extra bijdragen meer laten betalen voor bijvoorbeeld een extra kopje thee, fruit, toiletpapier of onderleggers in bed. De koepelorganisatie van zorgverzekeraars, ZN, heeft daarover afspraken gemaakt met de verzorgings- en verpleeghuizen, zo heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.
Basiszorg

De voorzieningen horen bij de basiszorg die een tehuis moet leveren, zegt ZN.
Incidenten

Al jaren zijn er regelmatig berichten over instellingen door het hele land die hun bewoners laten betalen voor dingen die bij het dagelijks leven horen. De Tweede Kamer heeft er al diverse keren schande van gesproken, maar de incidenten gingen gewoon door. De zorgverzekeraars, die het geld voor de AWBZ beheren, hebben hun zorgkantoren nu opdracht gegeven in te grijpen. Als er onterechte bijdragen worden gevraagd, moeten die onmiddellijk worden gestopt. Nieuwe regelingen dienen te worden tegengegaan.
Extra geld

In een aantal gevallen mogen tehuizen wel extra geld vragen, bijvoorbeeld voor (volgens de wet) aanvullende basisvoorzieningen zoals een uitje of waskosten voor kleding. Maar volgens de verzekeraars moeten die regelingen duidelijk kenbaar worden gemaakt aan nieuwe bewoners. Ook mogen die extra kosten nooit verplicht worden opgelegd. De cliëntenraad van een instelling moet bovendien instemmen met de betalingen.
Bron: ANP