Medische opleidingen willen krachten bundelen

op .

De acht Onderwijs- en Opleidingsregio’s (OOR) voor medische vervolgopleidingen willen nauwer samen werken. De opleidingsregio’s willen daarmee de onderwijssubsidies optimaal inzetten en de kwaliteit van het onderwijs waarborgen.

Medische opleidingen willen krachten bundelen
De acht Onderwijs- en Opleidingsregio’s (OOR) voor medische vervolgopleidingen willen nauwer samen werken. De opleidingsregio’s willen daarmee de onderwijssubsidies optimaal inzetten en de kwaliteit van het onderwijs waarborgen.
Uitdaging

Op uitnodiging van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de NVZ vereniging van ziekenhuizen bespraken de opleidingsregio’s onlangs de mogelijkheid van samenwerking.  “We zijn allemaal bezig om de kwaliteit en de innovatie van de medische vervolgopleidingen gestalte te geven”, aldus internist en opleider Edith ter Braak (UMC Utrecht). “Het is dit jaar voor het eerst dat het ministerie van VWS de verdeling van subsidies voor kwaliteitsverbetering aan de OOR’s zelf overlaat. Het is een uitdaging om dat met zijn allen tot een goed eind te brengen. Daarom is het van het grootste belang dat er kruisbestuiving plaatsvindt binnen en tussen de verschillende opleidingsregio’s.”
Ordenend principe

Bestuurder Hans van der Schoot van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam verwacht dat de opleidingsregio’s steeds meer de rol van individuele opleidingsziekenhuizen zullen overnemen. “UMC’s en algemene ziekenhuizen hebben hun langste tijd als zelfstandige eenheden gehad”, aldus Van der Schoot. “Zij zullen langzaam opgaan in netwerken voor patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap. De OOR is daarbij een belangrijk ordenend principe. Ook de kwaliteit kun je eigenlijk niet meer meten per opleiding, maar wel per regio. Zo ontstaat tussen de verschillende regio’s een gezonde concurrentie