Bezuiniging Wmo komt bij burger op het bordje

op .

Hogere eigen bijdragen en versobering van de voorzieningen, met deze maatregelen willen de gemeenten de voorgenomen bezuiniging van 200 miljoen euro op de Wmo realiseren. Dit blijkt uit een rondgang onder gemeenten van advies- en onderzoeksbureau Doteye.

Bezuiniging Wmo komt bij burger op het bordjeHogere eigen bijdragen en versobering van de voorzieningen, met deze maatregelen willen de gemeenten de voorgenomen bezuiniging van 200 miljoen euro op de Wmo realiseren. Dit blijkt uit een rondgang onder gemeenten van advies- en onderzoeksbureau Doteye.
Versobering

Bij versobering van het pakket denken de gemeenten ondermeer aan scootmobiels. “Gemeenten zeggen dat ze er daarvan minder willen verstrekken en meer gebruik willen laten maken van busjes voor collectief vervoer'', aldus Lindomar Minguel van Doteye. Ook willen gemeenten meer beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen die hulp nodig hebben. Zo moeten vaker mantelzorgers ingezet worden, bijvoorbeeld voor hulp in de huishouding of voor vervoer. Naast maatregelen die de burger rechtstreeks voelt, kijken gemeenten ook kritisch naar de uitvoering van de Wmo en wordt overwogen om scherper aan te besteden.
Minder geld

In Binnenlands Bestuur billijkt woordvoerster Asha Khoenkhoen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de voorgenomen maatregelen. “Gemeenten voeren de Wmo uit om mensen met een beperking te helpen, maar er zijn steeds meer mensen die moeten worden geholpen met steeds minder geld'', aldus Khoenkhoen. “Met de bezuinigingen voor de deur is het zaak dat gemeenten het beschikbare budget zo goed mogelijk gaan inzetten om de beperkingen van mensen te compenseren. Het is belangrijk om met mensen te praten om te kijken wat ze echt nodig hebben. Zo kan het bijvoorbeeld volstaan om vervoer te regelen voor iemand in plaats van hem een scootmobiel te geven.''
Relatief

De verhoging van de eigen bijdrage door de gemeente is volgens Khoenkhoen ook relatief.  “Veertig procent van de mensen die in aanmerking komen voor de Wmo, krijgt ook middelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Alles wat ze bij de Wmo aan eigen bijdrage betalen, betalen ze niet meer bij de AWBZ. Per saldo zal die veertig procent hier dus niets van voelen.''


 


Onderzoek

Voor het onderzoek ondervroeg Doteye 250 Wmo-beleidsmedewerkers en hoofden van sociale zaken over hun plannen met betrekking tot de uitvoering van de bezuinigingen. De bezuiniging van 200 miljoen euro en de daarbij horende maatregelen gelden voor de beleidsperiode 2012-2016.


Bron: Skipr.