Gynaecologen willen één verloskundig systeem

op .De Nederlandse gynaecologen vinden dat er één systeem moet komen waarin alle verloskundige zorgverleners (verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en kinderartsen) permanent als één team samenwerken. De beroepsgroepen houden daarbij hun professionele autonomie. Dat komt de zorg ten goede, zo staat in een 'visiedocument' van de NVOG waarover de Volkskrant zaterdag schrijft.

Gynaecologen willen één verloskundig systeemDe Nederlandse gynaecologen vinden dat er één systeem moet komen waarin alle verloskundige zorgverleners (verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en kinderartsen) permanent als één team samenwerken. De beroepsgroepen houden daarbij hun professionele autonomie. Dat komt de zorg ten goede, zo staat in een 'visiedocument' van de NVOG waarover de Volkskrant zaterdag schrijft.


 


Kwaliteit en doelmatigheid

Door de schotten weg te halen, nemen kwaliteit en doelmatigheid toe, aldus de gynaecologen, verenigd in de NVOG. Dat levert gezonde kinderen en tevreden ouders op. Dat Nederland qua babysterfte er slecht voor staat in vergelijking met andere Europese landen, noemt de vereniging beschamend.
Acute zorg bereikbaar

De gynaecologen stellen in de Volkskrant ook dat acute zorg voor alle vrouwen bereikbaar moet zijn, ook bij een thuisbevalling. Ook pleiten ze voor een elektronisch dossier voor elke zwangere, waartoe zij en de betrokken hulpverleners toegang hebben.


 


Bron: ANP