NVZ-leden stemmen in met specialistenakkoord

op .

De algemene vergadering van de NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft woensdag ingestemd met het hoofdlijnenakkoord voor de bekostiging van vrijgevestigd medisch specialisten. Eind januari onthield de NVZ-achterban nog haar goedkeuring, omdat de ziekenhuizen enkele nadere toezeggingen wilden van minister Schippers van Volksgezondheid.

NVZ-leden stemmen in met specialistenakkoord
De algemene vergadering van de NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft woensdag ingestemd met het hoofdlijnenakkoord voor de bekostiging van vrijgevestigd medisch specialisten. Eind januari onthield de NVZ-achterban nog haar goedkeuring, omdat de ziekenhuizen enkele nadere toezeggingen wilden van minister Schippers van Volksgezondheid.
Voortvarend

Met de beleidsbrief ‘Zorg die loont’ komt de minister gedeeltelijk tegemoet aan de verlangens van de ziekenhuizen. Zo is in de brief te lezen dat zorgverzekeraars meer risico gaan dragen. Daarnaast zet Schippers belangrijke stappen naar ondermeer de invoering van prestatiebekostiging, DOT, de afschaffing van de functionele bekostiging en de uitbreiding van het B-segment. De NVZ heeft de maatregelen jarenlang bepleit en prijst de voortvarendheid van de minister.
Vangnet

Dit neemt niet weg dat er naar het oordeel van de NVZ nog altijd een aantal een aantal belangrijke punten op tafel liggen.  Zo waarschuwt de NVZ voor de grote tijdsdruk waaronder de plannen van de minister staan. De NVZ heeft ook twijfels over het overgangsmodel rond prestatiebekostiging en DOT, met name waar het een deugdelijk financieel vangnet betreft.
Beheersinstrument

De minister wil naast de stappen bij de zorgverzekeraars ook een beheersinstrument in de Wet Marktordening gezondheidszorg (WMG) in het leven roepen dat het mogelijk maakt ziekenhuizen boetes op te leggen als de macrokaders worden overschreden.  De NVZ is hier is fel tegen gekant. Volgens de NVZ ligt de verantwoordelijkheid voor overschrijdingen niet bij de ziekenhuizen, maar worden ze daar wel op afgerekend. Daarbij krijgen de grootste groeiers relatief gezien de laagste boetes.