Kleine zorgaanbieders bundelen krachten

op .

De aanbieders van kleinschalige zorg in Nederland, samen goed voor de zorg aan circa 100 duizend cliënten, gaan zich verenigen in de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). De vereniging wordt op 16 april opgericht tijdens het oprichtingscongres in Utrecht.

Kleine zorgaanbieders bundelen krachten


De aanbieders van kleinschalige zorg in Nederland, samen goed voor de zorg aan circa 100 duizend cliënten, gaan zich verenigen in de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). De vereniging wordt op 16 april opgericht tijdens het oprichtingscongres in Utrecht.


PGB-stop

Directe aanleiding voor de oprichting van de nieuwe branchevereniging is de PGB-stop die juli 2010 werd afgekondigd. “Ik werd overvallen door het besluit van toenmalig minister Klink om abrupt te stoppen met het toekennen van PGB’s”, stelt BVKZ-woordvoerder Mark van Barschot. “Van de ene op de andere dag viel toen 25 procent van mijn inkomsten weg. Mijn vaste kosten zoals huur bleven natuurlijk gelijk. Net als veel andere kleine zorgondernemers heb ik alle zeilen bij moeten zetten om de zorg aan mijn cliënten onafgebroken voort te zetten.”


Kwestbaar

Van Barschot moest constateren dat zijn bezwaren als individuele ZZP’er weinig indruk maakten bij de minister en de Tweede Kamer. “Als eenzame roepende in de woestijn werd ik niet gehoord en een organisatie om namens onze hele branche te spreken, bleek niet te bestaan. Plotseling werd pijnlijk duidelijk hoe enorm kwetsbaar wij daardoor zijn voor de grillen van de overheid. Alleen al daarom is, met het oog op de toekomst, een actieve branchevereniging een absolute noodzaak.”


Ontwikkeling

De branchevereniging wil zich daarnaast sterk maken voor de verdere ontwikkeling van kleinschalige, professionele en laagdrempelige zorg die bovendien betaalbaar en innovatief is. Het initiatief voor de BVKZ wordt momenteel gesteund door ruim tachtig ZZP’ers, ouderinitiatieven, kleinschalige wooninitiatieven, stichtingen, zorgboerderijen en kleine ondernemingen.


Rotte appels

De branchevereniging wil ook antwoord geven op de kritiek op het persoonsgebonden budget. “De laatste tijd is er veel te doen over fraude met PGB’s, door cliënten maar ook door sommige zorgaanbieders”, aldus mede-initiatiefnemer Berno van der Wal. “Vanuit de branchevereniging willen wij met bijvoorbeeld een keurmerk het kaf van het koren scheiden. De rotte appels in onze branche brengen het hele systeem van cliëntgestuurde kleinschalige zorg in gevaar. Dat is niet alleen een serieuze bedreiging voor de vele integere kleine aanbieders van kwalitatief goede zorg, maar ook voor de tienduizenden budgethouders, voor wie vaak geen alternatief beschikbaar is bij de grote zorgfabrieken met een standaard zorgaanbod.” Om het ledenbestand zuiver te houden staat de BVKZ alleen open voor zorgaanbieders, die daadwerkelijk zorg leveren. Zorgbemiddelingsbureaus, zorgmakelaars en organisaties die ZZP’ers detacheren of PGB’s beheren kunnen geen lid worden.