Minder vrouwen blijven thuis voor zorgtaken

op .

Het aantal vrouwen dat thuis wil blijven om voor het gezin te zorgen, is in tien jaar tijd ruimschoots gehalveerd. In 2010 waren er 318.000 vrouwen die vanwege de zorg voor het gezin geen werk wilden van twaalf uur of meer in de week. In 2001 ging het nog om 755.000 vrouwen, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.Minder vrouwen blijven thuis voor zorgtaken Het aantal vrouwen dat thuis wil blijven om voor het gezin te zorgen, is in tien jaar tijd ruimschoots gehalveerd. In 2010 waren er 318.000 vrouwen die vanwege de zorg voor het gezin geen werk wilden van twaalf uur of meer in de week. In 2001 ging het nog om 755.000 vrouwen, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

In 2010 telde Nederland elf miljoen mensen tussen de 15 en de 65 jaar: de potentiële beroepsbevolking. Van hen gaven er 2,8 miljoen aan niet twaalf uur uur of meer per week te willen of kunnen werken. Onder hen waren 1,8 miljoen vrouwen. De meest genoemde reden is het volgen van een opleiding.

Tien jaar geleden was de groep die aangaf niet te willen of kunnen werken, bijna een half miljoen groter. De afname komt vrijwel helemaal voor rekening van vrouwen. Dat hangt volgens het CBS onder meer samen met het gestegen opleidingsniveau van vrouwen.


 


Bron: ANP