Kwartaalbericht Pensioenfonds Zorg en Welzijn: vierde kwartaal 2010

op .

Kwartaalbericht Pensioenfonds Zorg en Welzijn: vierde kwartaal 2010.

Kwartaalbericht Pensioenfonds Zorg en Welzijn: vierde kwartaal 2010  •  De dekkingsgraad eind 2010 van Pensioenfonds Zorg en Welzijn bedraagt 104%.

  •  Het totale rendement over 2010 bedroeg 12,6%, waarvan 1,3% werd behaald in het laatste kwartaal.

  •  Het belegd vermogen aan het einde van 2010 bedroeg € 99,5 miljard. De dekkingsgraad steeg in het laatste kwartaal van 2010 met 6 procentpunt.

  • Het behaalde rendement en vooral de aanzienlijke stijging van de gemiddelde lange termijnrente tot 3,45%, droegen met in totaal 12 procentpunt positief bij aan de dekkingsgraad. De gestegen levensverwachting had daarentegen een negatief effect op de dekkingsgraad van 6 procentpunt.


 Voor gehele bericht klik hier.