Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten: vertrouwen in de zorg

op .

 “Vertrouwen in de zorg” is het motto van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten voor deze kabinetsperiode. In een brief aan de Kamer geeft de staatssecretaris een overzicht van haar beleidsdoelstellingen voor de komende jaren.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten: vertrouwen in de zorg
 “Vertrouwen in de zorg” is het motto van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten voor deze kabinetsperiode. In een brief aan de Kamer ( klik hier) geeft de staatssecretaris een overzicht van haar beleidsdoelstellingen voor de komende jaren.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten bouwt mee aan een samenleving waarin met respect met elkaar wordt omgegaan. Als mensen kwetsbaar zijn, worden ze ontzien en worden ze ondersteund zodat zij hun gevoel voor eigenwaarde behouden. Dat betekent ondersteunen van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Of het nu gaat om jeugd, ouderen of gehandicapten: kwetsbare mensen moeten op deze zorg kunnen vertrouwen.

Vertrouwen in de zorg betekent ook vertrouwen geven aan de medewerkers die zorg geven. Zij zetten zich met hart en ziel in voor de mensen die hun hulp nodig hebben. Dat verdient waardering voor hun inzet en hun inzichten.
Voorwaarden scheppen

De staatssecretaris wil vanuit vertrouwen de voorwaarden scheppen waarin zij die zorg en ondersteuning nodig hebben en zij die het geven in wederkerigheid goed met elkaar kunnen samenwerken. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen. De staatssecretaris wil daarin eerlijk en rechtvaardig zijn en daarom ook de grenzen aangeven wat wij als samenleving collectief betalen. Dat vraagt – met het oog op de toekomst – om helderheid en soms ook pijnlijke keuzes. Ook over de vraag over wat wel en niet collectief kan worden georganiseerd en betaald.
Eigen verantwoordelijkheid

Het is een uitdaging om goede zorg op een slimme manier te geven zodat de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft, aldus de staatssecretaris. Dit betekent zowel op inhoudelijk, financieel en bestuurlijk vlak grote veranderingen. Het is belangrijk dat burgers, lokale overheden en het zorgveld daarin hun eigen verantwoordelijkheid dragen en de ruimte benutten die zij krijgen om met eigen oplossingen en vernieuwing te komen.
Drie thema’s

Om het vertrouwen in de zorg te helpen realiseren zet staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten zich in op drie thema’s:

•    Betere en betaalbare zorg nu en later. Binnen dit thema ligt de focus op het waarderen en blijven verbeteren van goede zorg, het verbeteren van kwaliteit met het kwaliteitsinstituut in oprichting en de goede organisatie van de zorg.

•    Zorg, dat zijn mensen. Centraal binnen dit thema staat het benutten van de eigen kracht van de samenleving, het voorkomen en signaleren van misbruik, waardering voor medewerkers in de zorg en de leidende invloed op het beleid in de zorg door professionals en cliënten.

•    Zorgzaamheid dicht bij huis. Binnen dit thema zijn de inspanningen gericht op de menselijke maat in de zorg en de eenvoudige toegang tot zorg en ondersteuning waarbij gemeenten een belangrijke rol spelen.


 


Bron: VWS