Gebrek aan leiderschap fnuikt innovatie

op .

De invoering van arbeidsbesparende innovaties in de zorg valt of staat met betere financiële prikkels en meer leiderschap. Dit constateert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het rapport "Ruimte voor arbeidsbesparende innovaties in de zorg". Bovendien gaat de kost voor de baat uit. Innovatie kost initieel tijd en geld. Als kostenbesparing tot primair doel wordt verheven, wordt het paard volgens de RVZ achter de wagen gespannen.

Gebrek aan leiderschap fnuikt innovatieDe invoering van arbeidsbesparende innovaties in de zorg valt of staat met betere financiële prikkels en meer leiderschap. Dit constateert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het rapport "Ruimte voor arbeidsbesparende innovaties in de zorg". Bovendien gaat de kost voor de baat uit. Innovatie kost initieel tijd en geld. Als kostenbesparing tot primair doel wordt verheven, wordt het paard volgens de RVZ achter de wagen gespannen.
Schaal

Volgens de RVZ ontbreekt het in de zorg momenteel aan de juiste financiële prikkels. De bekostiging is veelal afgestemd op face to face-contacten. De RVZ pleit er voor om innovatieve initiatieven, zoals telezorg, in de reguliere bekostiging op te nemen. De RVZ wil ook dat de bestaande projectsubsidies voor met name productverbetering worden afgebouwd en meer geconcentreerd worden ingezet voor grootschalige implementatie. Doordat elke organisatie en instelling zelf opdrachtgever is van veelal kleine innovaties, blijft de schaal te klein om voor de industrie interessant te zijn. De RVZ onderstreept dat dit niet betekent dat organisaties groter moeten groeien, maar dat de vraag op een andere manier moet worden georganiseerd.
Risicomijdend

De RVZ constateert tevens dat het gevoel van noodzaak ontbreekt als het gaat om innovatie in de zorg. Daarbij is de cultuur in de zorg risicomijdend en bestaat er veel weerstand tegen vernieuwing is. Een negatieve factor bij de invoering van technologische vernieuwingen is het feit dat veel zorgprofessionals, met name in de care, digibeet zijn.
Visie

Om deze behoudende cultuur te doorbreken moeten zorgbestuurders visie en ondernemerschap laten zien, vindt de RVZ. Dit betekent ondermeer blijvend investeren in de kwaliteit en scholing van medewerkers. Uitgangspunt daarbij is dat ze leren meebewegen in een andere relatie met de cliënt en bekende concepten durven loslaten.
Ondersteunen

Ook van andere stakeholders verwacht de RVZ de nodige inspanningen. Het ministerie van VWS moet meewerken aan een bekostiging die innovatie ondersteunt en hinderlijke of overbodige regeldrukte wegnemen. Zorgverzekeraars en zorgkantoren moeten daarnaast innovatieve wijzen van zorg verlenen beter belonen.  Gemeenten dienen zich volgens de RVZ te richten op een betere ondersteuning van mantelzorgers. Ook moeten ze samen met de woningcorporaties zorgen voor voldoende leeftijdbestendige, zorgondersteunende en ICT-geschikte woningen. Brancheorganisatie tot slot kunnen de verspreiding van arbeidsbesparende verbeteringen versnellen door hierover met de leden te communiceren. Daarnaast zouden ze tijdens de cao-onderhandelingen een punt moeten maken van randvoorwaarden die arbeidsbesparende innovaties ondersteunen, zoals  scholingsinspanningen en sociale innovaties.


 


Bron:  Skipr