Geactualiseerde LFB-rekentool GGZ 2011

op .

Sociale partners in de GGZ hebben een rekentool laten ontwikkelen voor het levensfasebudget (LFB), dat per 1 januari 2010 is ingevoerd. In 2011 gaat het LFB al weer zijn tweede levensjaar in.

Geactualiseerde LFB-rekentool GGZ 2011
Sociale partners in de GGZ hebben een rekentool laten ontwikkelen voor het levensfasebudget (LFB), dat per 1 januari 2010 is ingevoerd. In 2011 gaat het LFB al weer zijn tweede levensjaar in.
Via de tool kan elke werknemer zien wat zijn budget is en hoe dat zich ontwikkelt als hij dit inzet via een levensloopregeling of via het sparen van uren bij de werkgever. De verschillen tussen tijdsparen en levensloop staan in de rekentool in een overzicht naast elkaar.

 

De (fulltime) werknemer ontvangt in 2011 een LFB van tenminste 30 uur (werknemers die vallen onder een overgangsbepaling wordt een hoger aantal PBL-uren toegekend. Deeltijders ontvangen de uren naar rato). De omvang van dit budget neemt in 2012 nog toe tot 35 uur. Het LFB kan worden opgenomen of gespaard, dit naar vrije keuze van de werknemer.
Met het LFB willen CAO-partijen een bijdrage leveren aan jouw duurzame inzetbaarheid en een bijdrage leveren aan de balans tussen werk en privé. Dit alles om je in staat te stellen op een goede en gezonde wijze te kunnen blijven werken, in welke levensfase jij je ook bevindt.
Bij de introductie van de LFB-regeling in 2010 hebben CAO-partijen informatiebijeenkomsten gehouden waarin de regeling aan werknemers binnen de instellingen is toegelicht. Daarnaast hebben wij de rekentool beschikbaar gesteld. Met de rekentool wordt de LFB-regeling toegelicht, wordt inzicht gegeven in het aantal LFB-uren dat je in 2011 en jaren daarna ontvangt en wordt een handig hulpmiddel geboden voor jouw keuze met betrekking tot spaarmogelijkheden. De rekentool gaat uit van een gemiddelde loonontwikkeling in de sector, in zoverre geeft de tool een indicatie van de ontwikkeling van jouw budget.
Ook in 2011 moet je een goede en weloverwogen keuze kunnen maken voor de besteding van het LFB.


De rekentool is daarom geactualiseerd uitsluitend voor de fiscale wijzigingen van 2011.