Universiteit Maastricht boycot stagevergoeding coassistenten

op .

Het KNMG Studentenplatform is geschokt door de oproep van de Universiteit Maastricht aan huisartsen om coassistenten geen stagevergoeding meer te geven. Dat schrijft Medisch Contact.

Universiteit Maastricht boycot stagevergoeding coassistenten
Het KNMG Studentenplatform is geschokt door de oproep van de Universiteit Maastricht aan huisartsen om coassistenten geen stagevergoeding meer te geven. Dat schrijft Medisch Contact.
Cao Gezondheidscentra

De Universiteit Maastricht lapt met haar oproep de Cao Gezondheidscentra aan haar laars. Hierin is namelijk geregeld dat coassistenten huisartsgeneeskunde die hun stage in een gezondheidscentrum lopen, vanaf 1 april 2010 recht hebben op een stagevergoeding van 250 euro.
Het KNMG Studentenplatform heeft zich samen met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) de afgelopen jaren hard gemaakt om een stagevergoeding voor coassistenten te regelen op alle plekken waar zij stage lopen. Het KNMG Studentenplatform en de LAD zijn dan ook verbijsterd en teleurgesteld over de oproep van de universiteit, schrijft Medisch Contact.
De universiteit stelt dat zij een coschap beschouwt als een leerperiode waarbij de coassistent geen productieve arbeid verricht. Verder zou door het uitbetalen van een stagevergoeding ongelijkheid ontstaan; coassistenten die niet in een gezondheidscentrum stage lopen, krijgen namelijk geen vergoeding.
Het KNMG Studentenplatform weerlegt het argument van ongelijkheid: "De gelijkheid die wij namelijk graag zouden willen zien is dat er overal en voor iedere coassistent, net als alle andere stagiaires in de zorg, een stagevergoeding komt."