VGN niet blij met nieuwe beleidsregels indicatiestelling AWBZ

op .

Het ministerie van VWS heeft de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011 vastgesteld en openbaar gemaakt. Deze vervangen per 1 januari 2011 de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2010. Er zijn wijzigingen in de aanspraak op verblijf en zorgzwaartepakketten en in de aanspraak op kortdurend verblijf. Deze laatste levert volgens Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in de praktijk een beperking op. Zij heeft daarom in een brief aan VWS erop aangedrongen deze regel aan te passen.

 

VGN niet blij met nieuwe beleidsregels indicatiestelling AWBZ
Het ministerie van VWS heeft de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011 vastgesteld en openbaar gemaakt. Deze vervangen per 1 januari 2011 de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2010. Er zijn wijzigingen in de aanspraak op verblijf en zorgzwaartepakketten en in de aanspraak op kortdurend verblijf. Deze laatste levert volgens Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in de praktijk een beperking op. Zij heeft daarom in een brief aan VWS erop aangedrongen deze regel aan te passen.
Verblijf en zorgzwaartepakketten

Er is nu wettelijk vastgelegd dat het zorgzwaartepakket alle zorg bevat die nodig is tijdens verblijf. Bij verblijf heeft de cliënt aanspraak op zorg die is opgenomen in het zorgzwaartepakket behorende bij het cliëntprofiel waarin hij het best past. Stapelen van aanvullende indicaties op een zorgzwaartepakket is vanaf 1 januari 2011 niet meer toegestaan.
Kortdurend verblijf

De wijziging voor kortdurend verblijf (logeren) leidt in de praktijk tot een beperking. Het kortdurend verblijf omvat logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Dit gaat gepaard met persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding. Dat betekent dat behandeling tijdens het logeren niet mogelijk is.

Behalve deze beperking bestaat er onduidelijkheid of er nu wel of niet een aanspraak op verblijf moet zijn om in aanmerking te komen voor kortdurend verblijf. De VGN heeft in een brief bij VWS aangedrongen op aanpassing van de invulling van de maatregel.

 


Bron: Skipr