ZKN voorziet crisis zelfstandige klinieken

op .

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), een samenwerkingsorganisatie van ZBC's, waarschuwt voor een 'kaalslag' onder de zelfstandige klinieken als de overheid vasthoudt aan de budgetteringsplannen voor de komende jaren. Dat meldt MedNet.ZKN voorziet crisis zelfstandige kliniekenZelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), een samenwerkingsorganisatie van ZBC's, waarschuwt voor een 'kaalslag' onder de zelfstandige klinieken als de overheid vasthoudt aan de budgetteringsplannen voor de komende jaren. Dat meldt MedNet.

Budgettering

De klinieken worden voor de periode 2012-2015 betaald volgens het zogenaamde Z-waarde model. Het ministerie van VWS gaat er volgens ZKN vanuit dat ZBC's net als andere ziekenhuizen worden gebudgetteerd op basis van de historische omzet. Volgens ZKN is het juist kenmerkend voor ZBC's dat zij bekostigd worden op basis van verrichte prestaties. Daarom is ZKN tegenstander van de huidige overheidsplannen.

Banken

De budgetteringsplannen leiden er toe dat het grootste deel van de ZBC's direct in de continuïteitsproblemen komt, of in het ergste geval failliet gaat, schrijft MedNet. Volgens ZKN gaat het hier om minstens 150 klinieken. "Vaak gaat het om initiatiefnemers die het mede op basis van uitspraken van de politiek in Den Haag hebben aangedurfd om een nieuwe onderneming te starten en risicodragend hebben geïnvesteerd." De organisatie vreest dat banken zich zullen terugtrekken uit de markt, als minister Schippers besluit om de ZBC's te budgetteren. Schippers neemt een definitief besluit op 17 december.