Loek Winter vist naar privaat geld voor ZBC-keten

op .

De keten van zelfstandige klinieken DC|Groep heeft het initiatief genomen voor een eigen obligatie-regeling. Met de emissie denkt de DC|Groep tussen de drie en vijf miljoen euro aan privaat kapitaal te kunnen binnen halen. Het geld is met name bedoeld om innovatie en uitbreiding mogelijk te maken.

Loek Winter vist naar privaat geld voor ZBC-ketenDe keten van zelfstandige klinieken DC|Groep heeft het initiatief genomen voor een eigen obligatie-regeling. Met de emissie denkt de DC|Groep tussen de drie en vijf miljoen euro aan privaat kapitaal te kunnen binnen halen. Het geld is met name bedoeld om innovatie en uitbreiding mogelijk te maken.

Rentevergoeding

“Het is eigenlijk net als vroeger toen particulieren samen geld bij elkaar legden om een ziekenhuis op te richten”, licht mede-initiatiefnemer Stephan van de Vusse van Healthcare Finance Group de obligatieregeling toe. Van de Vusse benadrukt dat het niet om aandelen gaat, maar om een lening waar particuliere en institutionele investeerders op kunnen intekenen. De minimuminleg is 50 duizend euro tegen een rentevergoeding van 6,25 procent.  Ondanks de historische kern is het voor het eerst dat de Nederlandse zorg kennis maakt met een emissie waarbij de uitgifte van obligaties en investeringen in het zorgproces hand in hand gaan.

Werkelijkheid

Over het waarom van de obligatieregeling is Van de Vusse helder. “De overheid staat niet meer garant voor de financiering van de zorg”, aldus Van de Vusse. “Dat is een harde economische werkelijkheid. Bij de DC|Groep is met het oog op innovatie en uitbreiding juist behoefte aan een oorlogskas.” Daarbij past de emissie volgens Van de Vusse in een bredere trend.  “De Nederlandse zorgsector is nu een grotendeels publiek gefinancierd, gesloten systeem. Met de toenemende marktwerking vindt de omslag plaats naar een meer privaat gefinancierd, open stelsel. Dit is een onomkeerbare ontwikkeling. De introductie van de DC|Groep Obligatie past in deze trend.”

Zorgondernemer

De DC|Groep is een landelijke keten van diagnostische centra waarbij vele focusklinieken zijn aangesloten. Door specialisatie wordt diagnostiek en medische zorg sneller en efficiënter geleverd dan in het ziekenhuis. Het brein achter de DC|Groep  is zorgondernemer en radioloog Loek Winter, die de keten in 1995 oprichtte. Winter is sinds 2009 mede-eigenaar van de IJsselmeer ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord.


 


Bron:  Skipr