Aanknopingspunten voor verdere verbetering patiëntveiligheid

op .

Patiënten willen dat artsen en verpleegkundigen beter luisteren naar signalen van patiënten om zo mogelijke schade te voorkomen. Ook openheid over en adequate opvang na incidenten vinden patiënten belangrijk. Dat blijkt uit de meldactie over patiëntveiligheid van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

Aanknopingspunten voor verdere verbetering patiëntveiligheid

Patiënten willen dat artsen en verpleegkundigen beter luisteren naar signalen van patiënten om zo mogelijke schade te voorkomen. Ook openheid over en adequate opvang na incidenten vinden patiënten belangrijk. Dat blijkt uit de meldactie over patiëntveiligheid van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). Voor de Orde van Medisch Specialisten (Orde), Verpleegkundigen & Verzorgden Nederland (V&VN), de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vormen deze uitkomsten belangrijke aanknopingspunten voor verdere verbetering van de patiëntveiligheid in ziekenhuizen.

 

De resultaten van de meldactie van de NPCF zijn gepubliceerd tijdens de Week van de Patiëntveiligheid (22 – 26 november). In deze week staan vooral de resultaten van alle inspanningen die in en rondom het VMS Veiligheidsprogramma zijn verricht centraal. In dit programma werken 93 ziekenhuizen aan het reduceren van de potentieel vermijdbare schade.

 

Indrukwekkende verbeteringen

De afgelopen weken zijn de resultaten van diverse patiëntveiligheidsinitiatieven gepubliceerd. De verbeteringen zijn indrukwekkend. Zo kan het systematisch invoeren van checklists in het operatief proces de vermijdbare sterfte rondom operaties aanzienlijk doen verminderen. Het invoeren van een procedure rond medicatieoverdracht blijkt in het Maastricht UMC+ de kans op fouten met 97% te verminderen. Het Maastricht UMC+ heeft daarmee ook de Nationale Patiëntveiligheid Award 2010 gewonnen.

 

Het kan nog beter

Tijdens de Week van de Patiëntveiligheid staan de uitdagingen voor de komende jaren centraal. Orde, V&VN, NVZ en NFU zetten zich in voor verdere verbeteringen op het gebied van patiëntveiligheid, onder meer via het VMS Veiligheidsprogramma. Elke mogelijkheid om de zorg nog veiliger te maken wordt meegenomen. Het staat voor de Orde, V&VN, NVZ en NFU buiten kijf dat patiënten hierin een rol hebben. Gezamenlijk overleggen zij met de NPCF hoe de aanknopingspunten uit de meldactie kunnen worden opgepakt.


 


Bron: NVZ