Eenzijdig loonbod splijt ActiZ

op .

In een open brief aan ActiZ trekt de raad van bestuur van Cordaan, één van de grootste werkgevers in de zorg, fel van leer tegen het voorstel van ActiZ, organisatie van zorgondernemers, om over te gaan tot een loonuitbetaling aan werknemers van één procent met terugwerkende kracht tot 1 maart 2010.

Eenzijdig loonbod splijt ActiZIn een open brief aan ActiZ trekt de raad van bestuur van Cordaan, één van de grootste werkgevers in de zorg, fel van leer tegen het voorstel van ActiZ, organisatie van zorgondernemers, om over te gaan tot een loonuitbetaling aan werknemers van één procent met terugwerkende kracht tot 1 maart 2010.

Werkgevers bespreken voorstel

Werknemers- en werkgeversorganisaties in de zorg proberen al geruime tijd tot een nieuwe cao VVT, voor werknemers in de verpleging, verzorging en thuiszorg, te komen. Het overleg is al meerdere malen vastgelopen. Woensdag komen de werkgevers, verenigd in ActiZ, bij elkaar om een voorstel te bespreken om éénzijdig over te gaan tot een éénmalige loonuitbetaling van één procent met terugwerkende kracht tot 1 maart 2010.

Onderhandelingen cao VVT


De raad van bestuur van Cordaan maakt zich hier kwaad om. “Deze éénzijdige maatregel is buitenproportioneel”stellen zij. ActiZ zet werknemers en bonden tegen elkaar op, juist nu het bijna is gelukt om tot gezamenlijk overeenstemming te komen over een nieuwe cao VVT.

Wig tussen werkgevers en werknemers

“Cao-conflicten beginnen aan de onderhandelingstafel en los je daar ook weer op” stellen de schrijvers van de open brief. “Eénzijdige loonmaatregelen zetten werknemers en bonden tegen elkaar op. Ook binnen organisaties komen werkgever en medewerkers, bijvoorbeeld in de Ondernemingsraad, tegenover elkaar te staan. Eénzijdige maatregelen splitsen ook werkgevers, waarvan sommige wél mee zullen doen en anderen niet.”

Arbeidsmarkt zorg

Maar er is nog een breder belang, schrijft eerder genoemde de Raad van Bestuur. “De vraag naar zorg stijgt. Om hieraan tegemoet te komen moeten ook in de toekomst jonge mensen bereid zijn voor de zorg te kiezen. Werken in de zorg is een prachtig vak. Maar dat is niet genoeg. Voorwaarde is dat werknemers- en werkgeversorganisaties bereid zijn vanuit een gemeenschappelijke visie op de toekomst te werken aan een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie. Daar horen geen trucs bij, zoals een éénzijdige loonuitkering.”

Voorstel bemiddelaar

De Raad van Bestuur van Cordaan stelt voor dat werkgevers en werknemers gezamenlijk een bemiddelaar aan stellen. “Daarmee kiezen wij voor een benadering waarbij wij in arbeidsverhoudingen investeren in plaats van deze te frustreren.”

Vandaag, woensdag 17 november 2010 zullen we weten wat er gebeurt. Blijf deze website volgen.