Staatssecretaris voor de leeuwen

op .

Afgelopen week waren alle ogen gericht op de nieuwe staatssecretaris van VWS, Marlies Veldhuijzen van Zanten. Minister Edith Schippers verdedigde haar begroting met schijnbaar gemak. Het voordeel van een jarenlange ervaring als woordvoerder zorg in de Haagse arena. Na drie weken inwerken stond de staatssecretaris dus voor een hele lastige opdracht en werd zij ‘voor de leeuwen geworpen’.

Staatssecretaris voor de leeuwenAfgelopen week waren alle ogen gericht op de nieuwe staatssecretaris van VWS, Marlies Veldhuijzen van Zanten. Minister Edith Schippers verdedigde haar begroting met schijnbaar gemak. Het voordeel van een jarenlange ervaring als woordvoerder zorg in de Haagse arena. Na drie weken inwerken stond de staatssecretaris dus voor een hele lastige opdracht en werd zij ‘voor de leeuwen geworpen’.

Open houding

Toch overleefde zij het tweedaagse begrotingsdebat zonder kleerscheuren. Niet alleen omdat de Kamerleden haar spaarden en met ‘fluwelen handschoenen’ aanpakten, zoals de Volkskrant het omschreef. De nieuwe staatssecretaris maakte bij de Kamer ook indruk. Door haar open houding, die helaas in de politiek niet zo vanzelfsprekend is. Maar vooral ook door haar passie en betrokkenheid. Daarin herkende toehoorders haar jarenlange ervaring in de ouderenzorg. Zij toonde zich vooral betrokken bij de mensen in de zorg, bij de zorgvragers en zorgverleners. “De mensen in de zorg zijn mijn toetssteen”, zo sloot zij haar eerste termijn af.

Mensen in zorg als toetssteen

Een prachtig maar niet vrijblijvend slotwoord. De mensen in de zorg zullen haar daar nog aan herinneren. Wanneer bijvoorbeeld kwetsbare jongeren met een lichte verstandelijke beperking hun zorg en begeleiding verliezen en tussen wal en schip dreigen te vallen. Of wanneer ouderen en gehandicapten als gevolg van de decentralisatie naar de WMO bezorgd zijn over de continuïteit van hun dagbesteding. Of wanneer met de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars de eigen regie van zorgvragers een farce blijkt te zijn.

Hervormingsagenda

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft misschien wel de grootste hervormingsagenda van het kabinet. Dat roept zowel onvrede als onzekerheid op. In het begrotingsdebat ging zij soms te gemakkelijk voorbij aan de reële zorgen van de clientenorganisaties. Bij de uitwerking van haar hervormingsagenda zal zij moeten zoeken naar een goede balans tussen daadkracht en draagvlak. Wanneer straks de meer politiek ervaren staatssecretaris haar openheid, passie en betrokkenheid weet te behouden moet dat lukken!  


Bron:


blog Jan de Vries, directeur MEE Nederland