RVZ zeer positief over Diabetes Vereniging Nederland

op .

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is zeer te spreken over de Diabetes Vereniging Nederland (DVN). Volgens de RVZ zouden andere patiëntenverenigingen een voorbeeld aan DVN moeten nemen.

Dat meldt de RVZ in een persbericht. De RVZ baseert haar oordeel op eigen onderzoek, dat de Raad in opdracht van de diabetesvereniging uitvoerde. Het betreft een casestudy naar de sturende kracht van DVN als patiëntenorganisatie.

RVZ zeer positief over Diabetes Vereniging NederlandDe Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is zeer te spreken over de Diabetes Vereniging Nederland (DVN). Volgens de RVZ zouden andere patiëntenverenigingen een voorbeeld aan DVN moeten nemen.

Dat meldt de RVZ in een persbericht. De RVZ baseert haar oordeel op eigen onderzoek, dat de Raad in opdracht van de diabetesvereniging uitvoerde. Het betreft een casestudy naar de sturende kracht van DVN als patiëntenorganisatie.

Pro-actief

De RVZ concludeert dat Diabetes Vereniging Nederland (DVN) een pro-actieve patiëntenorganisatie is. DVN heeft innovatiekracht en laat ondernemingszin zien. Zo huldigt de RVZ de websites www.mijndiabetes.nl en mijnDVN.nl. Deze dragen bij aan de participatie van patiënten en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Ook worden zorgverleners en zorgverzekeraars zo betrokken, wat de sturende kracht van de patiënt versterkt. Met de portal mijnDVN.nl bundelt de vereniging ook de krachten met andere patiëntenverenigingen.

Zorginkoop beïnvloeden

Maar er zijn ook nog uitdagingen voor de komende tijd. DVN moet bijvoorbeeld een bredere doelgroep zien te bereiken om representatief te kunnen zijn, meent de RVZ. Ook is het belangrijk om samen met andere patiëntenorganisaties een vuist te maken richting de overheid als het gaat om afdwingbare rechten bij de  beïnvloeding van de zorginkoop.

Maarten Ploeg, directeur van Diabetes Vereniging Nederland reageert op het rapport van de Raad: “Krachtenbundeling door patiëntenorganisaties is van groot belang. De belangen in de patiëntenvertegenwoordiging zijn momenteel versnipperd, doordat zoveel organisaties zich ermee bezighouden. Met een nieuw initiatief zoals het patiëntenportal mijnDVN.nl hebben wij gekozen voor de insteek dat alle deelnemende patiëntenorganisaties op gelijke wijze hierop te vinden zijn."

Zorg onder de maat

Vandaag maakte de Diabetes Vereniging Nederland bekend dat de diabeteszorg in Nederland onder maat is. Dat blijkt uit de Diabetes Zorgmonitor 2010. Zo wordt op veel punten niet voldaan aan de zorgstandaard die zorgverleners en patiënten overeen gekomen zijn. Suikerpatiënten lopen hierdoor onnodig kans op complicaties.


 


Bron: Skipr