Vrijwilliger vult leemte na ontslag uit ziekenhuis

op .

Patiënten van het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) kunnen sinds kort na ontslag uit het ziekenhuis een beroep doen op vrijwilligers. De vrijwilligers bieden kosteloos enige uren gezelschap, begeleiding of hulp.Vrijwilliger vult leemte na ontslag uit ziekenhuis

Patiënten van het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) kunnen sinds kort na ontslag uit het ziekenhuis een beroep doen op vrijwilligers. De vrijwilligers bieden kosteloos enige uren gezelschap, begeleiding of hulp.

Geen directe hulp

Zodra een patiënt uit het OLVG wordt ontslagen, gaat de zorg vaak over op andere instanties zoals een verpleeg- of verzorgingstehuis, thuiszorg, mantelzorg of de patiënt zelf. In de meeste gevallen zijn er familieleden of vrienden aanwezig om de patiënt naar huis of verpleeghuis te begeleiden. Het komt ook voor dat de patiënt geen directe hulp heeft bij ontslag uit het ziekenhuis. Deze veelal oudere patiënten kunnen dan in overleg met de verpleging gebruik maken van de vrijwilligersservice, die wordt aangeboden door de Unie van Vrijwilligers (UVV).

Naar behoefte

Afhankelijk van de behoefte van de patiënt kan de vrijwilliger bij het vertrek uit het ziekenhuis meeluisteren bij de ontslagprocedure en later nog eens de informatie met de patiënt doornemen. De vrijwilliger rijdt mee met de ambulance of taxi om de overgang gemakkelijk te maken. Bij aankomst in de zorginstelling blijft de vrijwilliger bij de patiënt totdat de patiënt volledig is opgenomen en thuis kan hij of zij het huis luchten, de eerste boodschappen doen en gezelligheid bieden totdat thuiszorg of mantelzorg de zorg overneemt. Deze vorm van hulpverlening is volgens het OLVG uniek voor Nederland.

Bron:  Skipr