Gebrek aan perspectief verjaagt IC-personeel

op .

IC-verpleegkundigen noemen beperkte ontwikkelingsmogelijkheden de belangrijkste reden om te stoppen met hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van MarketConcern van Spaendonck.

Gebrek aan perspectief verjaagt IC-personeelIC-verpleegkundigen noemen beperkte ontwikkelingsmogelijkheden de belangrijkste reden om te stoppen met hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van MarketConcern van Spaendonck.

Gebrek IC-verpleegkundigen

Ziekenhuizen kampen met een structureel gebrek aan IC-verpleegkundigen, terwijl ook de uitstroom hoog is. Noodsituaties door gebrek aan personeel op de intensive care worden door de inzet van ZZP'ers voorkomen. De verwachting is echter dat deze oplossing op de langere termijn vergaande financiële consequenties heeft en ook niet langer afdoende zal zijn.

Meerderheid overweegt stoppen

In het onderzoek van MarketConcern van Spaendonck onder 520 IC-verpleegkundigen naar verloopintenties geeft 55 procent van de respondenten  aan regelmatig te denken over stoppen als IC-verpleegkundige. Zo’n 14,3 procent wil dat nog dit jaar doen.

Factoren

Factoren die een significante invloed blijken uit te oefenen, zijn ontwikkelingsmogelijkheden en sociale steun van collega’s. Ook leeftijd bleek een belangrijke factor: opvallend is dat hoe ouder de verpleegkundige is, hoe lager de verloopintenties zijn.

Tussen geslacht van de verpleegkundige, niveau intensive care

(1,2, of 3), regio en verzuimpercentage  is geen verband met verloopintenties aangetoond. Ook de werkdruk bleek geen significante factor te zijn bij verloopintenties.


 


Bron: Skipr


Wist U dat  de VHP-zorg U ondersteunt bij Uw loopbaanontwikkeling?