Inspectierapport Medicatieveiligheid in de langdurige zorg

op .

De medicatieveiligheid in de langdurige zorg en de zorg thuis is onvoldoende. Dat blijkt uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van 30 september 2010. In de bezochte instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking beoordeelde de inspectie de veiligheid van de farmaceutische zorg als fors onvoldoende. Bij de bezochte thuiszorgorganisaties was de medicatieveiligheid over de volle breedte zorgwekkend.

Inspectierapport Medicatieveiligheid in de langdurige zorgDe medicatieveiligheid in de langdurige zorg en de zorg thuis is onvoldoende. Dat blijkt uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van 30 september 2010. In de bezochte instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking beoordeelde de inspectie de veiligheid van de farmaceutische zorg als fors onvoldoende. Bij de bezochte thuiszorgorganisaties was de medicatieveiligheid over de volle breedte zorgwekkend. Ook in driekwart van de verpleeghuizen en bij bijna alle verzorgingshuizen was de medicatieveiligheid niet volledig gewaarborgd. Omdat ouderen en gehandicapten steeds meer in kleinschalige voorzieningen in de wijk wonen, is voor medicatieveiligheid de samenwerking van zorginstellingen met plaatselijke huisartsen en apothekers steeds belangrijker geworden. Alle betrokken partijen moeten zich daarom inzetten om die samenwerking rond de farmaceutische zorg goed vorm te geven en afspraken over samenwerking schriftelijk vast te leggen.De KNMP heeft direct na het uitbrengen van dit onderzoek, samen met de NVZA, Actiz en Verenso, het initiatief genomen tot de instelling van een Taskforce Medicatieveiligheid voor de care sector. Deze moet op zo kort mogelijke termijn onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de medicatieveiligheid voor de kwetsbare patiënten in de care sector en de thuiszorg te verbeteren. Andere betrokken organisaties zijn nadrukkelijk uitgenodigd om in de Taskforce te participeren.