Geen pensioenopbouw tijdens WW

op .

Per 1 januari 2011 eindigt de instroom van WW’ers in de FVP bijdrageregeling. De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) vindt het gewoon te duur worden omdat de instroom werkloze werknemers sterk is gestegen.

Geen pensioenopbouw tijdens WW

Per 1 januari 2011 eindigt de instroom van WW’ers in de FVP bijdrageregeling. De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) vindt het gewoon te duur worden omdat de instroom werkloze werknemers sterk is gestegen.

Op dit ogenblik kunnen WW’ers van 40 jaar of ouder het pensioen, dat zij via de laatste werkgever hebben opgebouwd, mits zij aan de voorwaarden voldoen, tijdens de werkloosheid met een bijdrage van de Stichting FVP voortzetten. De hoogte van het op te bouwen pensioen is dan gekoppeld aan de maximale WW uitkering. Aangezien deze opbouw premievrij is, is het voor het FVP niet meer op te brengen om uit te keren als er geen (of onvoldoende) premie tegenover staat.De werkeloze wordt dus geacht vanaf 1 januari 2011 zijn eigen pensioen op te bouwen, bijvoorbeeld via lijfrenteproducten.