Medewerkers VVT beoordelen hun werk met een 7,2

op .

Medewerkers van verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) waarderen hun werk met een 7.2. Dit blijkt uit de MedewerkerMonitor, een onderzoek van de werkgeversorganisatie ActiZ waaraan dit voorjaar 52.000 medewerkers deelnamen.

Medewerkers VVT beoordelen hun werk met een 7,2

Medewerkers van verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) waarderen hun werk met een 7.2. Dit blijkt uit de MedewerkerMonitor, een onderzoek van de werkgeversorganisatie ActiZ waaraan dit voorjaar 52.000 medewerkers deelnamen. De tevredenheid met het werk is de afgelopen jaren gestegen. In 2007 – 2008 gaven medewerkers hun werk nog een 6.8. Uit het onderzoek blijkt verder dat circa 8% van de medewerkers zich oriënteert op ander werk. Van een dreigende leegloop uit de zorg is dan ook geen sprake. De MedewerkerMonitor is onderdeel van de benchmark 2010. Op een speciaal congres op 1 oktober as. presenteert ActiZ de volledige benchmarkuitkomsten.In het onderzoek geven medewerkers hun oordeel over onder andere de inhoud van hun werk, de mate van zelfstandigheid, de werkdruk, sfeer en cultuur en de visie en ambitie van de organisatie. Op alle onderdelen is het oordeel van de medewerkers verbeterd ten opzichte van 2007/2008. Kritiek is er wel op de communicatie tussen medewerkers, middenkader en de top. Die communicatie dient verder verbeterd te worden. Juist in een tijd waarin zorgorganisaties volop in verandering zijn, is goede communicatie cruciaal. Medewerkers in de kraamzorg zijn nog positiever over hun werk; zij geven hun werk een 7.4. In de jeugdgezondheidszorg waarderen medewerkers hun werk met een 7.1.Geen leegloop

Uit het representatieve onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een dreigende leegloop in de zorg zoals recent in de media werd beweerd. Circa 8% van de medewerkers oriënteert zich op ander werk; bij een andere zorgorganisatie of mogelijk buiten de VVT-sector. Dat percentage is niet ongebruikelijk. Mensen die zich op ander werk oriënteren doen dat bijvoorbeeld omdat zij weinig plezier op het werk hebben of de sfeer en cultuur als negatief ervaren. Werkdruk wordt nauwelijks als belangrijkste vertrekreden genoemd.