estuur MST blijft aan ondanks vernietigend rapport

op .

De raad van bestuur van het Medisch Spectrum Twente blijft aan, ondanks een vernietigend rapport over de behandeling van oud-patiënten van voormalig neuroloog Jansen Steur. "Ik zie geen aanleiding om af te treden. Mijn opdracht is om de kwaliteit van het ziekenhuis steeds verder te verbeteren", liet bestuursvoorzitter Herre Kingma donderdag weten bij de presentatie van het onderzoeksrapport van de commissie-Lemstra.Bestuur MST blijft aan ondanks vernietigend rapportDe raad van bestuur van het Medisch Spectrum Twente blijft aan, ondanks een vernietigend rapport over de behandeling van oud-patiënten van voormalig neuroloog Jansen Steur. "Ik zie geen aanleiding om af te treden. Mijn opdracht is om de kwaliteit van het ziekenhuis steeds verder te verbeteren", liet bestuursvoorzitter Herre Kingma donderdag weten bij de presentatie van het onderzoeksrapport van de commissie-Lemstra.

Geen aandacht voor patiënt

Evenals in een eerdere evaluatie een jaar geleden liet de commissie geen spaan heel van de handelwijze van het ziekenhuis in de periode van 2003 tot 2009. Na het ontslag van de neuroloog eind december 2003 besteedde de raad van bestuur geen aandacht aan gedupeerde patiënten. De leiding van het ziekenhuis ging niet in gesprek met tientallen patiënten die schadeclaims hadden ingediend.

Afhandeling dossiers en nazorg

Verder hield de raad van bestuur geen vinger aan de pols bij de afhandeling van de patiëntendossiers van J.S. door de vakgroep neurologie. Ook spoorde de directie van het ziekenhuis niet actief oud-patiënten op die mogelijk slachtoffer waren geworden van de praktijken van de neuroloog.

Kentering in gedrag

De commissie signaleerde een duidelijke kentering in het gedrag van de raad van bestuur nadat eind 2009 de affaire in de publiciteit was gekomen. Het MST heeft alles in het werk gesteld om alle oud-patiënten van de neuroloog op te sporen en de schadeclaims spoedig af te wikkelen. Er is een nazorg-poli in het leven geroepen. Bovendien is het ziekenhuis bezig met het opstellen van een protocol om specialisten periodiek te beoordelen op hun functioneren en periodiek klachten van patiënten te registreren.

'Gedupeerden zijn dubbel slachtoffer'

Oud-patiënten van neuroloog Ernst J.S. voelen zich voor de tweede keer slachtoffer. Eerst door zijn verkeerde diagnoses en in tweede instantie door de trage afhandeling van hun schadeclaim door het Medisch Spectrum Twente. Dat zei letselschadespecialist Yme Drost donderdag. Hij behartigt de belangen van 78 gedupeerden van de voormalige neuroloog.Volgens Drost verloopt de afhandeling van de 78 claims stroperig omdat de aansprakelijkheid van de verzekering niet erkend wordt. Ook het causale verband tussen de klachten van de oud-patiënt en de behandeling van de specialist wordt niet altijd gelegd. Slechts 32 zaken zijn inmiddels afgehandeld. De letselschadespecialist pleit evenals de commissie-Lemstra voor een onafhankelijke instantie die schadeclaims in eerste instantie beoordeelt.


Bron:  Skipr