Kennismaken met E-learning

op .

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) en Leerstation Zorg starten project.


De e-learning wordt aangeboden in de vorm van een digitale kennisscreening met daarop aansluitend toegang tot digitale modules in het kader van permanente educatie.

Kennismaken met E-learning

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) en Leerstation Zorg starten project.

De e-learning wordt aangeboden in de vorm van een digitale kennisscreening met daarop aansluitend toegang tot digitale modules in het kader van permanente educatie. De StAZ en Leerstation Zorg stellen vanaf juni verpleegkundigen –en indirect hun leidinggevenden - in de ziekenhuisbranche in de gelegenheid kosteloos ervaring op te doen met e-learning! Door de werkdruk en tijdtekort, schiet het bijscholen er wel eens bij in. E-learning is een nuttig en handig hulpmiddel om toch aan de kennisontwikkeling tegemoet te komen. Vanwege het tijd- en plaatsonafhankelijke karakter van e-learning krijgt de verpleegkundige alle vrijheid om leermateriaal te doorlopen wanneer en waar het hem of haar uitkomt.

Hoe up-to-date is uw kennis?

Gebruik van deze digitale kennisscreening maakt het kennisniveau van de betreffende verpleegkundige inzichtelijk. Op deze manier ontstaat er inzicht in het up-to-date zijn van de eigen kennis en kan leiden tot motivatie om eventuele kennishiaten in te vullen. Ook kan het een hulpmiddel zijn voor verpleegkundigen om de dialoog met de leidinggevende aan te gaan om bijvoorbeeld te bespreken hoe eventuele kennishiaten ingevuld kunnen worden.

Kosteloos kennismaken

Per ziekenhuis zijn er enkele individuele licenties beschikbaar. Met de licentie kan een verpleegkundige tot en met mei 2011 gebruikmaken van de digitale kennisscreening over verschillende onderwerpen, zoals delier, diabetes mellitus en verpleegkundig rekenen. Doorlooptijd van de digitale kennisscreening omvat ca. één dagdeel. Na afronding van de kennisscreening, is het mogelijk om tot en met de duur van dit project (mei 2011) e-learning modules van Leerstation Zorg te volgen in kader van permanente educatie.

Wat levert deelname aan de digitale kennisscreening u op?


•    inzicht in uw huidige kennisniveau en eventuele kennishiaten over verschillende onderwerpen

•    een persoonlijk scorecertificaat met uw score ten opzichte van de gemiddelde score van andere verpleegkundigen die dezelfde vragen hebben gemaakt

•    mogelijkheid om elke maand kosteloos andere e-learning modules te volgen

Voorwaarden voor deelname

•    Verpleegkundigen zijn in dienst bij een algemeen ziekenhuis of revalidatiecentrum;

•    Verpleegkundigen zijn bereid aan een evaluatieve enquête mee te doen;

•    Verpleegkundigen hebben hun leidinggevende geïnformeerd en bereid gevonden aan een evaluatieve enquête mee te doen.