Oprichting Fonds ZiekenhuisOpleidingen (FZO)

op .

Na een lange periode van onderhandelen hebben het Ministerie van VWS, NFU en NVZ een gezamenlijke verklaring opgesteld over de oprichting van het Fonds ZiekenhuisOpleidingen (FZO).

Oprichting Fonds ZiekenhuisOpleidingen (FZO)

Na een lange periode van onderhandelen hebben het Ministerie van VWS, NFU en NVZ een gezamenlijke verklaring opgesteld over de oprichting van het Fonds ZiekenhuisOpleidingen (FZO).

Hiermee worden ziekenhuizen en universitair medische centra meer gestimuleerd in het opleiden van medewerkers voor een aantal gespecialiseerde verpleegkundige en medisch ondersteunende functies. Voor deze cruciale functies dreigen anders in de toekomst tekorten te ontstaan.

 

Het FZO is opgebouwd uit twee functies, te weten een betaalkantoor en een beleidscyclus. Via het betaalkantoor lopen de subsidies voor de opleidingsinspanning. Het Ministerie van VWS voert deze functie uit. De beleidscyclus bestaat uit het verzamelen van ken- en stuurgetallen door instellingen en regio’s om tot een regionale raming te komen voor hun opleidingsbehoefte voor de komende jaren. Op landelijk niveau worden deze gegevens vervolgens geaggregeerd en vertaald naar landelijk beleid. Afgelopen week hebben wij onze leden een brief gestuurd met uitgebreide informatie over de budgettaire consequenties en welke stappen er komende maanden genomen worden.Bron: NVZ-Nieuws