Pensioenakkoord vereist anders denken over oude dag

op .

Enige weken geleden hebben de sociale partners overeenstemming bereikt over het zogenoemde pensioenakkoord.  Kern van dit akkoord is het duurzamer maken van de AOW door koppeling van de levensverwachting aan de pensioenleeftijd.

Pensioenakkoord vereist anders denken over oude dagEnige weken geleden hebben de sociale partners overeenstemming bereikt over het zogenoemde pensioenakkoord.  Kern van dit akkoord is het duurzamer maken van de AOW door koppeling van de levensverwachting aan de pensioenleeftijd. We leven langer en om de AOW betaalbaar te houden, moeten we voor dezelfde AOW-rechten wat langer werken.

Langer werken

Werkgevers en werknemers hebben ook afspraken gemaakt over de “ tweede pijler”,  zeg maar onze aanvullende pensioenregelingen. Ook hier wordt de pensioenleeftijd aan de levensverwachting gekoppeld om te voorkomen dat de pensioenpremies - nu al meer dan twintig procent - nog verder zouden moeten gaan stijgen. En omdat we in zijn algemeenheid willen dat de pensioenpremies niet verder stijgen, zullen we toekomstige economische schokken niet kunnen opvangen met premiestijging (dat zou trouwens ook niet lukken), maar met minder indexering of vermindering van pensioenrechten. Ook hier is het antwoord: wat langer werken.

Belastend werk in de zorg

Nu is dit in de zorg geen gemakkelijke opgave. Werknemers in de zorg  ervaren het werk als zwaar en verwachten niet zo gemakkelijk langer te kunnen gaan werken. Dat bleek onlangs nog uit een meningspeiling van PGGM onder werkenden in de zorg. De (soms fysieke) zwaarte van het werk, de problemen om werk en opvoeding te combineren door het gebrek aan flexibiliteit in de roosters of het ontbreken van goede kinderopvang, het zijn allemaal voetangels en klemmen op de weg naar langer werken.

Groot tekort aan arbeidskrachten

Daar komt nog bij dat door de economische crisis de structurele problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt worden versluierd. We krijgen gewoon een groot tekort aan arbeidskrachten. En dat is een groter probleem dan in andere sectoren: de vraag naar zorg zal door vergrijzing en steeds toenemende technologische of farmacologische uitvindingen stijgen. We kunnen steeds meer, en dus willen we steeds meer.

Bevorderen van keuzevrijheid

Als we dus willen dat in de zorg de cocktail van langer werken, arbeidsmarkttekorten en stijgende zorgvraag een beetje drinkbaar wordt, dan zullen we in alle opzichten ons denken over “de oude dag” moeten veranderen. Het bevorderen van meer keuzevrijheid voor wat betreft pensioenleeftijd, een levensfasebewust personeelsbeleid, meer mogelijkheden om werk en opvoeding te combineren, een goede kinderopvang en meer mogelijkheden tot bijvoorbeeld zorgverlof moet hand in hand gaan. Werk aan de winkel voor werkgevers en werknemers. En voor pensioenuitvoerders…..Bron:  blog Martin van Rijn