OVERLEG CAO VVT SCHIET NIET OP

op .

Het overleg over de nieuwe CAO VVT (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg) is opnieuw stukgelopen. Tijdens het overleg van 7 juni bleek dat de werkgevers Actiz en BTN blijven aansturen op het schrappen van leeftijdsuren.

Overleg nieuwe CAO VVT opnieuw stukgelopen

Het overleg over de nieuwe CAO VVT (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg) is opnieuw stukgelopen. Tijdens het overleg van 7 juni bleek dat de werkgevers Actiz en BTN blijven aansturen op het schrappen van leeftijdsuren. Dit is voor de bonden niet acceptabel.


De bonden houden vast aan de volgende eisen: koopkrachtbehoud, omvormen van leeftijdsuren, vrijwillig draaien van nachtdiensten voor 55plussers, scholings- en werkgelegenheidsafspraken, harmoniseren van toeslagen voor onregelmatig werk en het beperken van flexibele contracten in de kraamzorg.


Duurzame inzetbaarheid

"De bonden zetten in op de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorg", aldus een onderhandelaar. "Daarom eisen de bonden een optimale regeling en duidelijkheid rondom het budget voor het levensfasebeleid." De bonden willen eerst duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarde Persoonlijk Levensfase Budget voordat er verder onderhandeld kan worden.


Een akkoord voor de nieuwe CAO VVT is hiermee ver weg. De bonden hebben een gezamenlijk overleg gepland voor 14 juni. Zij gaan zich beraden op vervolgstappen.