Ggz-instellingen 'misbruiken' jonge psychologen

op .

Grote ggz-instellingen maken misbruik van de krappe arbeidsmarkt door net afgestudeerde psychologen alleen stageplaatsen en werkervaringsplekken aan te bieden.
Ggz-instellingen ‘misbruiken’ jonge psychologen

Grote ggz-instellingen maken misbruik van de krappe arbeidsmarkt door net afgestudeerde psychologen alleen stageplaatsen en werkervaringsplekken aan te bieden. Dat stelt het Nederlandse Instituut voor Psychologen (NIP) in Volkskrant Banen.

Baan onder niveau

Voor de meeste vacatures is een diploma gezondheidszorg psycholoog (GZ-psycholoog) nodig, maar om die opleiding te volgen is werkervaring een vereiste. En daar zit nou juist het probleem, die werkervaring hebben de jonge psychologen niet. Daarom nemen zij banen aan onder hun niveau tegen een laag salaris of verrichten zij juist dezelfde werkzaamheden als een GZ-psycholoog maar met nauwelijks begeleiding. Terwijl de GZ-titel voor veel psychologen een noodzakelijkheid is, omdat zorgverzekeraars veelal alleen behandelingen van geregistreerde psychologen vergoeden.

Wanhopige psychologen

Fuikje Holst van het NIP stelt in Volkskrant Banen: “Dat is niet goed voor de psychologen en niet voor de patiënten, want die krijgen nu basispsychologen op zich af die te weinig begeleiding krijgen. Dat is eigenlijk onverantwoord. De instellingen maken misbruik van de situatie door lekker goedkope psychologen in te zetten. En wanhopige psychologen die denken dat ze zonder arbeidservaring geen GZ-opleidingsplek krijgen, werken soms helemaal gratis. Wij raden dat iedereen af, want het helpt je echt niet verder.”