Klink: zelfstandigen straks ook contractant AWBZ-zorg

op .

Tijdens het overleg over arbeidsmarktbeleid met de Vaste Kamercommissie van VWS heeft demissionair minister Klink aangegeven het contracteren van zorgKlink: zelfstandigen straks ook contractant AWBZ-zorg

Tijdens het overleg over arbeidsmarktbeleid met de Vaste Kamercommissie van VWS heeft demissionair minister Klink aangegeven het contracteren van zorg in natura door zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden in de AWBZ mogelijk te maken. Het plan wordt breed gesteund dor de Kamerfracties. De intentie is om dit in 2012 gerealiseerd te hebben.

Over de kwaliteitseisen en continuïteit van zorg wil hij binnenkort overleggen met betrokken partijen.Met dit plan kan er een enorm potentieel aan zorgverleners deelnemen aan de zorgverlening die nodig is om de vergrijzing op te vangen.

De VHP-Zorg heeft al eerder aangegeven ZZPers welkom te willen heten in haar geledingen en zal met dit plan nog meer ondersteuning kunnen bieden aan zelfstandige verzorgenden.