Nieuwe richtsnoeren voor de zorgsector

op .

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een geactualiseerde versie van de ‘Richtsnoeren voor de zorgsector’

Nieuwe richtsnoeren voor de zorgsector

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een geactualiseerde versie van de ‘Richtsnoeren voor de zorgsector’

(zie bijlage) gepubliceerd. Doel is om zorgaanbieders (waaronder ziekenhuizen), zorgverzekeraars en andere

partijen meer duidelijkheid te geven over welke samenwerkingsvormen en gedragingen wel en niet zijn toegestaan.

De NMa heeft daarvoor een brede consultatie uitgevoerd, waarop ook de NVZ reageerde.


 


Bron:  NMA