Inzet CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)

op .

Zoals u weet expireert de cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) op 1 maart 2010. De onderhandelingen zullen dan ook begin maart een aanvang nemen.

Zoals u weet expireert de cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) op 1 maart 2010. De onderhandelingen zullen dan ook begin maart een aanvang nemen. In de periode voorafgaand aan die onderhandelingen hebben zowel werknemers- als werkgeversorganisaties de leden gevraagd welke aanpassingen in hun ogen noodzakelijk zijn voor de nieuwe cao VVT. De resultaten van die ledenraadplegingen zijn vastgelegd in de inzetbrieven die u als bijlage aantreft.

Inzet Actiz


Inzet BTN


Inzet ABVA, CNV en Nu'91


Inzet FBZ